ADV
Wiadomości
Trending

Otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Woli Dębińskiej

W poniedziałek 16 maja 2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Woli Dębińskiej.

W uroczystości wzięli udział Poseł na Sejm Józefa Szczurek Żelazko, Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski, Radni Gminy Dębno: Ewa Płaneta, Grzegorz Gurgul i Grzegorz Kłusek, pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy Dębno oraz przedstawiciele firmy wykonującej zadanie.

Inwestycja została wykonana w ramach zadania pn.: Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Woli Dębińskiej” w formule zaprojektuj i wybuduj, które zostało dofinansowane z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Kwota dotacji to 1 300 690,00 zł, a koszt całkowity 1 314 958,00 zł.

Celem inwestycji było:

  • Spełnienie standardów ekologicznych prawodawstwa Polski i Unii Europejskiej w zakresie oczyszczania ścieków,
  • Poprawa warunków sanitarnych i zdrowotnych mieszkańców gminy,
  • Uporządkowanie gospodarki ściekowej,
  • Poprawa stanu środowiska i ochrona cieków powierzchniowych,
  • Minimalizacja uciążliwości dla otoczenia.

gminadebno.pl

Podobne artykuły

Back to top button