Wiadomości

Otwarty konkurs ofert pn. „Kocham Polskę”

Województwo Małopolskie ogłasza nabór wniosków do otwartego konkursu ofert pn. „Kocham Polskę”. Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty pożytku publicznego do wzięcia udziału w konkursie i przedstawiania swoich projektów edukacyjnych, których celem będzie wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży oraz kształtowanie dumy narodowej.

Czekamy na projekty, które przyczyniać się będą do rozbudzenia wśród dzieci i młodzieży z Małopolski zainteresowania historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem polskich symboli narodowych takich jak flaga, godło i hymn. Zależy nam także na propagowaniu takich wartości jak wolność, niepodległość i poszanowanie Ojczyzny

– powiedziała Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Celem konkursu jest wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży, kształtowanie dumy narodowej, rozbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowania historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem polskich symboli narodowych – flaga, godło, hymn, kształtowanie świadomości i postaw obywatelskich wśród młodego pokolenia, propagowanie wartości takich jak: wolność, niepodległość, poszanowanie ojczyzny.  Powierzenie zadania wiąże się z udzieleniem dotacji na sfinansowanie realizacji programu upowszechniania wiedzy historycznej o Polsce i organizacji wydarzeń o charakterze historyczno-patriotycznym oraz promocji polskich symboli narodowych wśród dzieci i młodzieży z Małopolski.

Konkurs umożliwi między innymi:

  • przygotowanie materiałów edukacyjnych (takich jak np. ulotki, pocztówki, plakaty, śpiewniki pieśni patriotycznych), które mają na celu upowszechnianie wiedzy historycznej podczas różnorodnych wydarzeń,
  • organizację lub wsparcie organizacji wydarzeń/imprez o charakterze historyczno-patriotycznym, promujących polską tradycję i polskie symbole narodowe,
  • rozpowszechnianie materiałów promujących polskie symbole narodowe na terenie małopolskich szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych (takich jak np. biało czerwone chorągiewki, nalepki, plakaty),
  • organizację lub wsparcie organizacji konkursów poświęconych symbolice narodowej w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych na terenie Małopolski,
  • współpracę z małopolskimi gminami, powiatami w działaniach na rzecz wychowania w patriotyzmie oraz promocji polskich barw narodowych np. poprzez zakup masztów flagowych wraz z biało-czerwonymi flagami, celem ich dalszego przekazania do małopolskich szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych,
  • współpracę z małopolskimi gminami, powiatami w działaniach na rzecz wychowania w patriotyzmie oraz promocji polskich barw narodowych np. poprzez zakup masztów flagowych wraz z biało-czerwonymi flagami, celem ich dalszego przekazania do małopolskich szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych.

Środki finansowe przeznaczone na konkurs „Kocham Polskę” to łącznie 200 tys. zł. Do konkursu mogą być składane oferty na realizacje zadań, które rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 1 maja, a kończyć nie później niż 17 grudnia br., zaś termin składania ofert upływa 23 kwietnia 2021 r. Zgłoszenia należy składać na adres: www.pozarzadowa.malopolska.pl

malopolska.pl

Fot. Maciej Mazur

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast