ADV
ReligiaWiadomości
Trending

Parafia Szczepanów będzie mieć nowego proboszcza. To ks. Marcin Kokoszka

5 czerwca 2023 roku Biskup Tarnowski Andrzej Jeż wręczył nominacje proboszczowskie 31 kapłanom diecezji tarnowskiej. Wśród wielu zmian w parafiach Diecezji Tarnowskiej istotne zmiany zachodzą m.in. w Sanktuarium Św. Stanisława w Szczepanowie. Dotychczasowego proboszcza i kustosza sanktuarium – księdza prałata Władysława Pasiuta zastąpi ks. Marcin Kokoszka. Od 2018 r. pełnił on funkcję ekonoma diecezji tarnowskiej, a wcześniej dyrektora Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania Opoka w Starym Sączu.

Ksiądz Prałat Władysław Pasiut od 2001 r. jest proboszczem i kustoszem sanktuarium św. Stanisława w Szczepanowie. Z rąk papieża Jana Pawła II otrzymał godność prałata – kapelana ojca świętego. Ksiądz z wielkim zaangażowaniem podjął się dzieła przygotowania parafii do jubileuszu 750-lecia kanonizacji św. Stanisława. Dzięki zabiegom ks. Władysława sanktuarium szczepanowskie podniesione zostało do godności Bazyliki Mniejszej. Podczas swojej ponad 22 letniej posługi przywiązywał on ogromną rolę do popularyzacji historii ziemi brzeskiej, będąc inicjatorem przedsięwzięć badawczych, konserwatorskich i naukowych. Dał się poznać jako sprawny organizator rozwijając Sanktuarium w Szczepanowie. W 2011 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Brzeska.

Podczas spotkania biskup tarnowski Andrzej Jeż ogłosił i wręczył nominację proboszczowskie dla 31 duszpasterzy, którzy obejmą probostwa niedługo po raz pierwszy, albo też zostaną proboszczami na nowych parafiach.

– To jest, patrząc na ostatnie lata wyjątkowo duża grupa nowych proboszczów – mówi ks. dr hab. Robert Kantor, kanclerz tarnowskiej kurii.

Wśród 31 nowych proboszczów 22 obejmuje urzędy z racji osiągnięcia przez poprzedników wieku emerytalnego. Kilku innych zajmuje miejsce proboszczów, którzy poprosili o zwolnienie z powodów zdrowotnych. Są też przesunięcia związane z potrzebą objęcia przez już urzędujących proboszczów innych parafii.

Zmiany na urzędzie proboszcza nastąpią 12 sierpnia.

To nie jedyne zmiany w obsadzie duszpasterskiej w Parafii Szczepanów. Dotychczasowy wikariusz w Parafii Szczepanów – ks. dr Jan Lorek został mianowany na proboszcza w Parafii Łękawka.

diecezja.tarnow.pl / TGN

Nominacje proboszczowskie [05.06.2023]

Podobne artykuły

Back to top button