ADV
ReligiaWiadomościWideo
Trending

Piesza Pielgrzymka Tarnowska doszła do celu / zdjęcia

Ponad 8 tysięcy pątników z diecezji tarnowskiej zakończyło wędrówkę w sztafetowej 39. Pieszej Pielgrzymce Tarnowskiej na Jasną Górę.

O godz. 14 w dniu 25 sierpnia rozpoczęło się wejście grup Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę, przed obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

W tym roku, po raz drugi w sztafetowej formie, w PPT szło 8 tysięcy 177 pielgrzymów. Najwięcej, bo 520 osób, wędrowało w grupie 19.

Najmłodsi pielgrzymi mieli po dwa miesiące. To Ewelina z grupy 2, Weronika z grupy 8 i Kamil z grupy 25. Najstarszym okazała się pani Gabriela Curyło z grupy 6. Pątniczka ma 91 lat.

Srebrny jubileusz pielgrzymowania obchodziło w tym roku 25 osób, 39 razy było na PPT 11 osób. Jubileusz 35-lecia małżeństwa świętowali Maria i Marek Kapturowie z Łososiny Górnej, a swoją drogę życia w małżeństwie rozpoczęli w Zabawie Maria i Mateusz z grupy 21.

Jak co roku w PPT nie zabrakło osób duchownych towarzyszących świeckim. W 39. PPT szło 161 księży, w tym 11 neoprezbiterów, ponadto 4 diakonów, 23 alumnów, 50 sióstr zakonnych i jeden brat zakonny.

Nad zdrowiem pielgrzymów czuwało 6 lekarzy, 80 pielęgniarek, 6 ratowników medycznych i 15 osób z pomocy medycznej.

Bezpieczeństwa na drodze strzegło 158 porządkowych. Ponadto 11 osób zajmowało się aprowizacją, 29 prowadzeniem samochodów, 4 kwatermistrzostwem, a 68 prowadzeniem sekretariatów poszczególnych grup.

Galeria zdjęć <==

foto: Paulina Sterowiec
video: Andrzej Gruca

Ks. Zbigniew Wielgosz – Tarnowski Gość Niedzielny

VIDEO

Podobne artykuły

Back to top button