ADV
Wiadomości
Trending

Pijany 22 latek rozbił i znieważył zabytkową figurkę w Uściu Solnym

Prokuratura Rejonowa w Brzesku prowadzi śledztwo dotyczące zaistniałego w nocy z 5/6 stycznia 2023 roku w Uściu Solnym zniszczenia zabytku w postaci kamiennej figury Matki Boskiej umieszczonej w przydrożnej kapliczce, a także jej znieważania. Sprawcą był 22-letni mieszkaniec Gminy Szczurowa.

– Do znieważenia doszło poprzez wielokrotne kopanie i wypowiadanie pod jej adresem słów wulgarnych i obrażenia w ten sposób uczuć religijnych ustalonych osób pokrzywdzonych, przy czym czynu tego dokonano publicznie i bez powodu, okazując przy tym rażące lekceważenie porządku prawnego – informuje Prokuratura Rejonowa w Brzesku.

Jak informuje RDN Małopolska – brzeska policja ustaliła tożsamość sprawcy oraz doprowadziła 22-letniego mieszkańca gminy Szczurowa do prokuratury,

– Podejrzany został doprowadzony do prokuratury, usłyszał zarzuty i przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju.

Mężczyzna wyraził żal i skruchę, a swoje zachowanie starał się usprawiedliwić stanem swojej nietrzeźwości w chwili zdarzenia – powiedział w rozmowie z RDN Małopolska prok. Andrzej Leśniak z Prokuratury Rejonowej w Brzesku.

Prokuratura prowadzi postępowanie w tej sprawie z następujących artykułów:

art. 108 ustęp 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece za zabytkami

Art. 108. [Niszczenie lub uszkadzanie zabytku] 1.
Kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

art. 196 kodeksu karnego,

Art. 196. [Obraza uczuć religijnych] Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

artykułu 288 paragraf 1 kodeksu karnego w zw. z art. 11 paragraf 2 kodeksu karnego i artykułu 57a paragraf 1 kodeksu karnego.

Art. 288. [Zniszczenie mienia ruchomego] § 1.
Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 11. [Jedność czynu. Zbieg przepisów ustawy] § 2.
Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów.

Art. 57a. [Kara za występek chuligański; nawiązka] § 1.
Skazując za występek o charakterze chuligańskim, sąd wymierza karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości nie niższej od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Prokuratura Rejonowa w Brzesku / IB / rdn.pl

blank

Podobne artykuły

Back to top button