TOPTOP
Powiat BocheńskiWiadomości

Placówka wspierająca osoby starsze w tym niesamodzielne coraz bliżej otwarcia / zdjęcia

Zakończono już prace budowlane w budynku byłej szkoły w Woli Drwińskiej. Prace miały przygotować obiekt do utworzenia w nim placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób starszych w tym niesamodzielnych, na którą Gmina Drwinia otrzymała 1,3 mln zł unijnej dotacji oraz 285 700,00 zł w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Senior +”. Obecnie trwają procedury zakupu i dostawy wyposażenia placówki.

Celem gminnego projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez utworzenie dziennego ośrodka opieki dla 15 osób w wieku 60+ w tym osób niesamodzielnych, zapewnienie im usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych oraz aktywizująco-usprawniających obejmujących m.in. organizację czasu wolnego, udział w zajęciach terapeutycznych, udział w zajęciach podnoszących sprawność psychiczną i fizyczną i aktywizujących do uczestnictwa w życiu społecznym. Wsparcie otrzymają również ich opiekunowie faktyczni/rodzin poprzez usługi wspomagające polegające m.in. na udzielaniu informacji, edukacji, wsparciu i poradnictwu.

IB

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast