TOPTOP
Powiat BocheńskiWiadomości

Podpisano umowę na modernizacje budynku w Cerekwi

Starosta Bocheński Adam Korta wraz z Wicestarostą Ryszardem Drożdżakiem podpisali dziś umowę na realizację inwestycji związanej z modernizacją budynku w Cerekwi. Powstanie tam Środowiskowy Dom Samopomocy. Koszt inwestycji to ponad 2,2 miliona złotych. Prace zakończą się jeszcze w tym roku. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Zarządu Powiatu Jerzy Błoniarz oraz Marek Rudnik.

Budynek w Cerekwi to obiekt z lat osiemdziesiątych, pełnił kiedyś funkcje Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W efekcie przeprowadzonych tam prac powstanie piękny i w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami obiekt. Po 17 latach budynek przejdzie gruntowną rewitalizację i jeszcze w tym roku będzie służyć mieszkańcom Powiatu Bocheńskiego.

Utworzony w tym budynku Środowiskowy Dom Samopomocy zapewni bardzo dobrą formę terapii osobom niepełnosprawnym. Placówka będzie przeznaczona dla 40 uczestników w tym dla 12 z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz spektrum autyzmu. W budynku zaprojektowano pomieszczenia i rozwiązania funkcjonalne umożliwiające prowadzenie ogólnej terapii zajęciowej i pomieszczenia do indywidualnego poradnictwa – mówi Starosta Bocheński Adam Korta.

W ramach rewitalizacji powstanie miejsce postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami, pochylnie zlokalizowane przy wejściu głównym i od strony dziedzińca. Przy balustradach lub ścianach przyległych do pochylni, zaprojektowano obustronne poręcze. Wszystkie ogólnodostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne będą dostosowane do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami.

Projekt przebudowy budynku spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej – w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Koszt inwestycji to 2,257 miliona złotych. Powiat pozyskał na utworzenie ŚDS 1 921 107 złotych z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, z czego 1 844 698 zł to środki na wydatki inwestycyjne.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 30 listopad 2021 r.

IB

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast