ADV
Wiadomości
Trending

Policja radzi jak zachować się w przypadku ataku terrorystycznego

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prezentują procedurę informowania na wypadek zdarzenia o charakterze terrorystycznym z udziałem sprawcy uzbrojonego w broń palną.

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowało i wprowadziło do przestrzeni publicznej Kampanię Społeczną 4U! (Uważaj, Uciekaj, Ukryj się, Udaremnij atak), przedstawiającą rekomendowany sposób zachowania podczas aktywności sprawcy zamachu terrorystycznego uzbrojonego w broń palną.

Obecnie Polska nie jest krajem w wysokim stopniu zagrożonym terroryzmem, jednakże obywatele naszego kraju powinni znać rekomendowane przez służby antyterrorystyczne dobre praktyki postępowania podczas ataku z wykorzystaniem broni palnej. Jak pokazały doświadczenia wielu krajów, dysponowanie niezbędną wiedzą w tym zakresie, zmniejsza ryzyko utraty życia i zdrowia w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

W przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym postępuj zgodnie z procedurą 4U! (więcej o procedurze dowiesz się pod adresem: www.4u.tpcoe.gov.pl)

Jeżeli jesteś bezpieczny i masz taką możliwość – bezzwłocznie zadzwoń na numer alarmowy 112 lub – jeśli nie możesz rozmawiać – skorzystaj z aplikacji Alarm 112, aby wysłać zgłoszenie alarmowe za pomocą SMS.

W rozmowie z operatorem poinformuj o:

  • Dokładnym miejscu zdarzenia (lokalizacji) tj. województwo, powiat, gmina, miejscowość, nazwa ulicy, nr budynku i lokalu, kondygnacja budynku),
  • Charakterze zagrożenia (w tym przypadku – atak z wykorzystaniem broni palnej),
  • Sprawcach ataku (jeżeli posiadasz informacje – podaj liczbę napastników i opisz ich wygląd, jeżeli wiesz podaj rodzaj używanej przez nich broni palnej itp.),
  • Liczbie poszkodowanych lub zagrożonych osób (potencjalne osoby ranne, potencjalni zakładnicy),
  • Najdogodniejszym dojeździe do miejsca zdarzenia,
  • Swoich danych personalnych oraz numerze użytkowanego przez Ciebie telefonu.

Przekazując informację o zagrożeniu – opowiadaj o tym, co widzisz, a nie o tym, co wydaje Ci się, że ma miejsce. Jeżeli nie możesz rozmawiać, użyj aplikacji Alarm 112 i uzupełnij zgłoszenie za pomocą SMS.
Nie rozłączaj się dopóki operator numerów alarmowych nie zakończy rozmowy.
Słuchaj instrukcji i odpowiadaj na wszystkie pytania operatora numerów alarmowych. Postępuj zgodnie z przekazywanymi przez operatora w trakcie rozmowy telefonicznej lub poprzez aplikację instrukcjami.

Ewakuuj się z miejsca zdarzenia, jeśli możesz zrobić to w bezpieczny sposób lub pozostań w ukryciu do momentu przyjazdu na miejsce służb.

gov.pl

Podobne artykuły

Back to top button