TOPTOP
Powiat TarnowskiWiadomości

Pomnik Niepodległości w Wojniczu przejdzie renowacje

Znajdujący się na terenie wojnickich plant Pomnik Niepodległości zostanie poddany renowacji. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach pozytywnie zaopiniowanego wniosku z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa pn. „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju 2021”, Gmina Wojnicz pozyskała kolejne wsparcie finansowe w wysokości 62 203,00 zł. Warto dodać, że dofinansowano tylko 29 projektów spośród 195 złożonych.

Dzięki otrzymanym środkom finansowym zostanie przeprowadzona konserwacja techniczna i estetyczna Pomnika Niepodległości w Wojniczu, co pozwoli przywrócić mu dawną świetność.

Pomnik Niepodległości jest bardzo ważnym dziedzictwem historycznym Wojnicza. Wystawiony został w lipcu 1934 r. ku czci poległych Wojniczan w latach 1914-1920, dodatkowo uzupełniony został 1969 r. w treści o poległych w II wojnie światowej. Już podczas jego uroczystego odsłonięcia dr Wiktor Łowczowski swoje wystąpienie zakończył podniosłym apelem do mieszkańców – bardzo aktualnym i dzisiaj: „Wzywam wszystkich obywateli w Wojniczu by pomnikiem tym cała duszą się opiekowali”. Przywrócenie jego świetności pozwoli zachować ważne dziedzictwo historyczne dla młodego pokolenia Wojniczan.

wojnicz.pl

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast