ADV
Powiat TarnowskiWiadomości

Pomnik Niepodległości w Wojniczu przejdzie renowacje

Znajdujący się na terenie wojnickich plant Pomnik Niepodległości zostanie poddany renowacji. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach pozytywnie zaopiniowanego wniosku z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa pn. „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju 2021”, Gmina Wojnicz pozyskała kolejne wsparcie finansowe w wysokości 62 203,00 zł. Warto dodać, że dofinansowano tylko 29 projektów spośród 195 złożonych.

Dzięki otrzymanym środkom finansowym zostanie przeprowadzona konserwacja techniczna i estetyczna Pomnika Niepodległości w Wojniczu, co pozwoli przywrócić mu dawną świetność.

Pomnik Niepodległości jest bardzo ważnym dziedzictwem historycznym Wojnicza. Wystawiony został w lipcu 1934 r. ku czci poległych Wojniczan w latach 1914-1920, dodatkowo uzupełniony został 1969 r. w treści o poległych w II wojnie światowej. Już podczas jego uroczystego odsłonięcia dr Wiktor Łowczowski swoje wystąpienie zakończył podniosłym apelem do mieszkańców – bardzo aktualnym i dzisiaj: „Wzywam wszystkich obywateli w Wojniczu by pomnikiem tym cała duszą się opiekowali”. Przywrócenie jego świetności pozwoli zachować ważne dziedzictwo historyczne dla młodego pokolenia Wojniczan.

wojnicz.pl

Podobne artykuły

Back to top button