ADV
Materiały sponsorowaneWiadomości

Pomoc psychologiczna i psychiatryczna w pandemii

Epidemia koronawirusa stwarza zagrożenie pogłębiania się  zaburzeń psychicznych w społeczeństwie. Przedłużające się narażenie na stres zwiększa  ryzyko rozwinięcia się zaburzeń depresyjnych oraz lękowych. Może to prowadzić do wystąpienia objawów chorobowych u osób dotąd zdrowych, jak również zaostrzyć przebieg dotychczasowych chorób. Aby zapobiec negatywnym konsekwencjom osłabienia odporności psychicznej  Ośrodek Psychoterapii Centrum Zdrowia Tuchów oferuje szybką pomoc i wsparcie.

Regularna aktywność ruchowa oraz kontakty z innymi ludźmi są niezbędne dla zachowania zdrowia psychicznego. Wymuszona sytuacja przebywania z tymi samymi osobami może negatywnie wpływać na relacje rodzinne.

– Obserwuję kryzys rodzin i małżeństw. Jest coraz więcej pacjentów, wymagających leczenia psychiatrycznego. Niestety wciąż wiele osób wstydzi się wizyty u specjalisty i prośby o pomoc – tłumaczy kierownik Ośrodka Psychoterapii, lekarz specjalista psychiatrii Elżbieta Grobecka.

Konieczność pracy z domu sprawia, że trudniej jest zachować zdrową równowagę pomiędzy życiem zawodowym, a osobistym. Niepewna sytuacja finansowa, spowodowana stanem gospodarki, zachwiała poczuciem bezpieczeństwa wielu  ludzi. W sytuacji przedłużającego się stresu możliwości adaptacyjne naszej psychiki zaczynają się wyczerpywać.

Dlatego jeżeli uważasz, że sam sobie nie poradzisz skorzystaj z  naszej pomocy. Działający  przy Ośrodku Psychoterapii w Tuchowie Oddział Psychiatrii Dziennej  realizuje świadczenia diagnostyczne i  terapeutyczne adresowane do pacjentów z zaburzeniami: lękowymi, depresyjnymi, z chorobą afektywną dwubiegunową,  schizofrenią, a także z problemami adaptacyjnymi, po kryzysach życiowych. Diagnozujemy pacjentów, którzy w przebiegu  innych chorób somatycznych mogą wykazywać zaburzenia psychiczne, a nie są tego  świadomi. Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza psychiatrę lub lekarza rodzinnego. Terapia jest refundowana przez NFZ. Obejmuje diagnostykę psychiatryczną, ogólnomedyczną, leczenie farmakologiczne oraz oddziaływania psychologiczne i socjoterapeutyczne, zarówno indywidualne, jak i grupowe. Po zakończonym leczeniu istnieje możliwość dalszej  kompleksowej opieki   lekarza psychiatry i psychologa w naszych poradniach.

Pacjenci mogą korzystać z Poradni: Zdrowia Psychicznego, Psychologicznej, Leczenia Uzależnień, Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. Działa tu także Zespół Leczenia Środowiskowego, udzielający wsparcia w środowisku domowym chorych.

Zainwestuj w swoje zdrowie już teraz. Nie czekaj aż objawy chorób psychicznych zdeterminują Twoje życie.

IB

Podobne artykuły

Back to top button