ADV
Wiadomości
Trending

Ponad 216 tysięcy złotych dla jednostek OSP z Gminy Borzęcin

216 tysięcy 622 złote dofinansowania na doposażenie jednostek OSP w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy pozyskała gmina Borzęcin ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Promesy na zakup nowego wyposażenia, które zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem trafi do jednostek OSP: Przyborów, Borzęcin Górny, Łęki i Bielcza przekazał podczas okolicznościowego spotkania w sali widowiskowej Remizy OSP w Przyborowie Poseł Na Sejm RP Norbert Kaczmarczyk. Wydarzenie było również okazją do wręczenia symbolicznego czeku dla Koła Gospodyń Wiejskich „Dworzanki” na dofinansowanie współorganizacji konkursu kulinarnego na najlepszą potrawę z grzybów leśnych, który odbędzie się podczas XI Dni Gminy Borzęcin.

Galeria zdjęć <==

– Bezpieczeństwo obywateli jest kluczowe, dlatego dofinansowanie dla OSP jest tak istotne. Małopolska jest tak naprawdę liderem w Europie jeśli chodzi o zakup sprzętu, doposażenie OSP. Pokazujemy to jako Zjednoczona Prawica, że te środki płyną do straży w regionie małopolski, całej Polski szerokim strumieniem – mówi Norbert Kaczmarczyk, poseł na sejm RP.

Podczas wręczenia promes, poseł Norbert Kaczmarczyk podkreślił zaangażowanie gminy Borzęcin w pozyskiwanie środków zewnętrznych.

– Często takie gminy mają tylko kilkaset tysięcy złotych albo kilka milionów na inwestycje w budżecie, a pan wójt Janusz Kwaśniak poprzez  swoją skuteczność pokazuje, że można pozyskiwać kilkadziesiąt milionów dotacji. Skuteczny samorządowiec to bezpieczna gmina, to gmina, która sprzyja mieszkańcom, to deglomeracja i powód, dla którego mieszkańcy czują się u siebie w gminie jak w domu i nie chcą opuszczać gminy Borzęcin. Te pieniądze trafiają w godne ręce, obywatele się z nich cieszą, trzeba pracować w ten sposób dalej – zaznacza.

Wójt gminy Borzęcin, który w działalność straży jest zaangażowany od 2011 roku, podkreślał jak ważne jest otrzymane dofinansowanie. Sam jako Prezes Zarządu Oddziału Gminnego oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału  Powiatowego OSP wspiera jednostki swoją wiedzą, oraz doświadczeniem samorządowym.

– To jest powód do satysfakcji i radości. Otrzymaliśmy środki z Funduszu Sprawiedliwości przy znacznym wsparciu posła Norberta Kaczmarczyka, który aktywnie współpracuje z gminą Borzęcin. Wsparcie bardzo duże, z wysokim poziomem dofinansowania: 99% środków to środki ministerstwa, a gmina dokłada do tego projektu zaledwie 1 % wartości. Dzięki temu jednostki zyskają doposażenie, nowoczesny sprzęt, który w różnego rodzaju akcjach będzie służył, przyczyniając się do ratowania mienia i życia ludzkiego – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Ochotnicza Straż Pożarna w Przyborowie otrzymała dofinansowanie w wysokości 59 tysięcy 400 złotych. W ramach otrzymanej promesy na potrzeby jednostki zakupiony zostanie  pojazd typu quad – Sportsman 570 EPS.

– Z otrzymanego dofinansowania zakupimy quad dla grupy poszukiwawczo-ratowniczej. Dla nas wszystkie środki, które otrzymujemy przy udziale gminy i funduszy zewnętrznych są bardzo ważne, ponieważ pieniądze są nam niezbędne do zakupu wyposażenia. Bez tego tak naprawdę trudno byłoby działać – wyjaśnia Paweł Oleksyk, naczelnik OSP Przyborów.

– Ostatnio obchodziliśmy uroczystość włączenia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Po 10 latach starań udało nam się spełnić wymagania do dołączenia do tego systemu – dodaje.

OSP Borzęcin Górny w ramach ministerialnej dotacji w kwocie 57 tysięcy 776 złotych zakupi nowoczesny sprzęt i wyposażenie do ratownictwa w postaci: silnika zaburtowego do posiadanej łodzi ratowniczej, czujnika wielogazowego, radiostacji samochodowej, 6 kompletów ubrań specjalistycznych dwuczęściowych, 2 sztuk szelek bezpieczeństwa, 4 sztuk latarek kątowych, 10-ciu par rękawic strażackich, dwóch par butów specjalnych, dwóch sztuk najaśnic do masztu samochodowego oraz 10 sztuk hełmów strażackich.

OSP Łęki zakupi nowoczesne i specjalistyczne wyposażenie przeznaczone do lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego tj.: węże strażackie, kamerę termowizyjną, pilarki do drewna, zbiornik wodny o pojemności 2500 litra, zestaw PSP R1 do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, zestaw do prac na głębokościach, zestaw klinów i podkładów do stabilizacji, a także pozostałych narzędzi ratowniczych. Na ten cel jednostka OSP otrzymała dofinansowanie w wysokości 49 tysięcy 757 złotych.

OSP Bielcza środki pochodzące z dotacji przeznaczy na zakup nowoczesnego sprzętu oraz wyposażenia, w skład którego wchodzą: wysokociśnieniowy agregat wodno – pianowy AWP 50/40, 2 aparaty powietrzno – oddechowe, 2 sztuki sygnalizatorów bezruchu, komplet  flar ostrzegawczych, maszt oświetleniowy, miernik wielogazowy, 20 sztuk pachołków drogowych, uniwersalne narzędzie ratownicze dielektryczne, ręczny dozownik sorbentu oraz parawan osłaniający zdarzenie. Kwota otrzymanego wsparcia na realizację zakupu to  49 tysięcy 686 złotych.

10 tysięcy złotych ze środków będących w dyspozycji Lasów Państwowych otrzymało także Koło Gospodyń Wiejskich „Dworzanki”. Panie działają od 2019 roku. Organizują m.in. zbiórki charytatywne oraz spotkania integracyjne z dziećmi, podczas których prowadzą np. warsztaty kulinarne.

Przekazane środki przeznaczone zostały na organizację działań promocyjnych polegających na propagowaniu żywności pochodzącej z runa leśnego, w szczególności grzybów leśnych, poprzez udział w „Konkursie kulinarnym na najlepszą potrawę z grzybów leśnych”, który przeprowadzono w ramach Dni Gminy Borzęcin na stadionie sportowym w Borzęcinie – Borku. Koło Gospodyń Wiejskich „Dworzanki” było współorganizatorem w/w konkursu.

borzecin.pl

Fot. Filip Czyż (GOK), Andrzej Gruca

blank

Podobne artykuły

Back to top button