ADV
1
Powiat TarnowskiWiadomości

Ponad 3 mln zł dofinansowania na dalszą rozbudowę systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie

W dniu 19 stycznia 2023 r. Gmina Wojnicz podpisała z Województwem Małopolskim umowę dofinansowania na realizację zadania pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Isep i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszyny”.

Uroczyste przekazanie promes odbyło w dniu 23 stycznia się w Nowym Sączu, a kwota przyznanego dofinansowania to ponad 3 mln zł.

Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z przeznaczeniem operację typu „gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Celem planowanej operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Wojnicz poprzez budowę 4,7 km sieci kanalizacyjnej i ponad 0,2 km sieci wodociągowej.

IB

Podobne artykuły

Sprawdź również
Close
Back to top button