ADV
blank
Powiat TarnowskiWiadomości
Trending

Ponad milion złotych dofinansowania dla OSP

Nowy wóz strażacki, łódź ratunkowa oraz cztery aparaty ochrony dróg oddechowych już niebawem doposażą jednostki OSP z terenu gminy Wojnicz. Samorząd wojnicki pozyskał ponad milion złotych dofinansowania na ich zakup.

ŚREDNI SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY DLA OSP OLSZYNY

W poniedziałek, 30 października w siedzibie jednostki OSP Olszyny odbyło się spotkanie z przedstawicielami zarządu i druhami jednostki oraz posłem Wiesławem Krajewskim, w trakcie którego przekazana została oficjalna informacja o przekazanym dofinansowaniu przez premiera Mateusza Morawieckiego z rezerwy budżetowej w wysokości 960 tys. zł na zakup średniego wozu strażackiego dla OSP Olszyny.

– Zakup nowego samochodu poprawi komfort i bezpieczeństwo pracy ratowników, a pośrednio samych poszkodowanych. Pozytywnymi skutkami realizacji zadania będzie poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na terenie Gminy Wojnicz oraz możliwość doskonalenia umiejętności ratowniczych samych strażaków. Posiadanie nowoczesnego samochodu ratowniczego umożliwi jednostce prowadzenie skutecznych i profesjonalnych działań ratowniczych na terenie gminy, jak i w regionie, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców. – tłumaczy burmistrz Wojnicza, Tadeusz Bąk.

NOWE APARATY OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH

Jednostka OSP Olszyny doposaży się o nowe aparaty ochrony dróg oddechowych, dzięki pozyskanej dotacji w wysokości blisko 30 tys. zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

W ramach otrzymanej dotacji zakupione zostaną cztery zestawy aparatów dróg oddechowych, w skład których wchodzą aparaty nadciśnieniowe, sygnalizatory bezruchu, masek G1, butli stalowej z zaworem UDT.

Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych zwiększy możliwości działań jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynach, a przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo strażakom podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Aparaty będą wykorzystywane głównie podczas pożarów budynków, lecz również pożarów pojazdów, które są częstym skutkiem zdarzeń drogowych. Jednostka wielokrotnie bierze udział w usuwaniu skutków wypadków, mających miejsce na ruchliwej drodze wojewódzkiej DW 975, będącej połączeniem południowej części Małopolski z autostradą A4, jak również na drogach powiatowych oraz licznych drogach gminnych. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany w czasie realizacji podstawowych zadań należących do jednostki OSP Olszyny
z zakresu ratownictwa technicznego i budowlanego.

NOWA ŁÓDŹ DLA OSP DĘBINA ŁĘTOWSKA

Gmina Wojnicz pozyskała dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł na zakup łodzi aluminiowej dla jednostki OSP Dębina Łętowska. Otrzymane wsparcie finansowe pochodzi z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Nowy sprzęt ratowniczy będzie wykorzystywany podczas udzielania pomocy pokrzywdzonym podczas akcji na wodzie. Zakup łodzi w znaczący sposób wpłynie na efektywność i skuteczność podejmowanych działań ratowniczych i poszukiwawczych, zwiększając możliwość niesienia pomocy potencjalnym ofiarom.

um

blank

Podobne artykuły

Back to top button