ADV
Wiadomości
Trending

POWIAT BRZESKI. NIELEGALNY POBYT ROSJANINA

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Tarnowie przeprowadzili kontrolę legalności pobytu cudzoziemca na terytorium RP w powiecie Brzeskim, w jej wyniku został zatrzymany obywatel Rosji.

Ustalono, że cudzoziemiec wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z Republiki Federalnej Niemiec. W trakcie kontroli dokumentów pobytowych stwierdzono, że posiadana przez mężczyznę czeska karta pobytu została zastrzeżona, jako przedmiot podlegający zatrzymaniu. W związku z powyższym dokument zatrzymano i zostanie on przesłany zgodnie z właściwością do placówki dyplomatycznej Republiki Czeskiej.

Podczas czynności prowadzonych przez funkcjonariuszy okazało się, że posiadany przez cudzoziemca tytuł pobytowy wydany przez władze czeskie został anulowany. 41-latek przebywał więc w obszarze państw członkowskich Schengen wbrew przepisom, a także dokonał niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy polskiej.

W związku z tym, że pobyt cudzoziemca był nielegalny, Komendant Placówki Straży Granicznej w Tarnowie wydał decyzję, w której zobowiązał cudzoziemca do powrotu i orzekł o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw Schengen przez okres 6 miesięcy.

Karpacki Oddział Straży Granicznej

Podobne artykuły

Back to top button