ADV
blank
Powiat BocheńskiWiadomości
Trending

Powiatowe Święto Plonów w Bochni

W minioną niedzielę mieszkańcy Powiatu Bocheńskiego dziękowali za tegoroczne plony na Powiatowym Święcie Plonów. Wieniec wykonany przez KGW Kobylanki z Kobyla zwyciężył w konkursie na najpiękniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy podczas Powiatowych Dożynek, które odbyły się na bocheńskim Rynku. Drugie miejsce zdobył Zespół Obrzędowy Górzanie z Lipnicy Górnej, trzecie zaś Sołectwo Buczyna oraz KGW w Buczynie.

Po mszy św. w Bazylice św. Mikołaja koncelebrowanej przez ks. prałata Ryszarda Podstołowicza i dekanalnego duszpasterza rolników ks. Stanisława Kanię. Tradycyjny korowód dożynkowy przeszedł na bocheński rynek. Piękny kolorowy pochód prowadziła Strażacka Orkiestra Dęta ze Starego Wiśnicza pod batutą kapelmistrza Krzysztofa Wołowca oraz Zespół Pieśni i Tańca Siedlecanie. W korowodzie szły delegacje wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje gmin Powiatu Bocheńskiego:

 • Koło Gospodyń Wiejskich Sobolowianki – gm. Łapanów
 • Zespół obrzędowy Górzanie z Lipnicy Górnej – gm. Lipnica murowana
 • Koło Gospodyń Wiejskich Kobylanki w Kobylu – gm. Nowy wiśnicz
 • KGW Stradomianki pod Borkiem – gm. Bochnia
 • KGW kreatywne kobiety w Niedarach- gm. Drwinia
 • Sołectwo Stanisławice – gm. Bochnia
 • Sołectwo Kopaliny – gm. Nowy Wiśnicz
 • Sołectwo Łazy – gm. Rzezawa
 • Sołectwo i KGW Rajbrot – gm. Lipnica murowana
 • KGW Stary Wiśnicz – gm. Nowy Wiśnicz
 • KGW Królówka – gm. Nowy Wiśnicz
 • KGW Majkowice – gm. Bochnia
 • Sołectwo baczków – gm. Bochnia
 • KGW w Bieńkowicach – gm. Drwinia
 • KGW w Ispini – gm. Drwinia
 • KGW w Buczynie – gm. Bochnia
 • Sołectwo Łąkta Górna – gm. Żegocina

Na wstępie starostowie podzielił się chlebem z mieszkańcami powiatu, po czym nastąpiły oficjalne przemówienia. Na Rynku cały czas trwały warsztaty pieczenia chleba pod okiem najpopularniejszego piekarza w Polsce Mistrza Artura Chlebka Ziemackiego. Dożynki były też okazją do smakowania produktów regionalnych, a wszystko dzięki wspaniałym Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich. A wystawiały się:

 • Koło Gospodyń Wiejskich Sobolowianki z Sobolowa- Gmina Łapanów
 • Koło Gospodyń Wiejskich Stradomianki pod Borkiem w Stradomce-
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Łazach- Gmina Rzezawa
 • Koło Gospodyń Wiejskich Kreatywne Kobiety w Niedarach- Gmina Drwinia
 • Koło Gospodyń Kobylanki w Kobylu – Gmina Nowy Wiśnicz
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Rajbrocie -Gmina Lipnica Murowana
 • Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy Dar Serca z Łąkty Dolnej- Gmina Trzciana
 • Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Trzcianie- Gmina Trzciana
 • StowarzyszenieArtystycznaDolinaRabywSiedlcu

Były z nami także instytucje:

 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Oddział Regionalny w Krakowie, Placówka Terenowa w Bochni
 • Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
 • Lasy Państwowe -Nadleśnictwo Brzesko
 • Kopalnia Soli Bochnia
 • Ekodoradczyni z Miasta Bochnia
 • Doradca ds. klimatu i środowiska ze Starostwa Powiatowego w Bochni

Jak również regionalni producenci:

 • Gospodarstwo Pasieczne „Pasieka u Kiejdów”
 • Leszczyński Spichlerz
 • Zakład Przetwórstwa Mięsnego – Józef Matlęga z Lipnicy Dolnej
 • Pierożki Babci Władzi z Trzciany

Winnica Nad Dworskim Potokiem w Łazach

 • Na scenie trwał blok artystyczny występowali:
 • Zespół obrzędowy Kuźnia Folkloru
 • Strażacka Orkiestra Dęta Stary Wiśnicz
 • Zespół Pieśni i Tańca Siedlecanie
 • Młode Talenty z Bochn
 • Kapela Brzeźnicanie
 • Orkiestra Dęta Sobolów

Dziękujemy także:

 • Ochotniczym Strażom Pożarnym z Grobli, Bieńkowic i Siedlca, PSP w Bochni oraz Szpitalowi Powiatowemu w Bochni.

Imprezę prowadzili Marcin Korbut i Jerzy Turek.

Dożynki obchodzone są w Polsce już od XVI wieku. W tamtym okresie właściciele majątków ziemskich zaczęli doceniać ogromny trud i pracę, jaką wykonywali żniwiarze. To w końcu dzięki nim reszta społeczeństwa mogła cieszyć się zebranymi plonami i zapewnić sobie zapasy przed nadchodzącą zimą. Cieszyli się także sami żniwiarze, którzy w ten sposób wieńczyli swoją dobrze wykonaną pracę. Dożynki miały swój charakterystyczny symbol, a był nim wieniec dożynkowy. Jego wicie z pozostawionych na polach zbóż rozpoczynało obrzędy towarzyszące i uświetniające wydarzenie. Wieniec pozostawał najważniejszym atrybutem, był alegorią świetnych zbiorów, a także miał zapewnić obfite plony na najbliższy rok. Wieniec ten święcono, a następnie przechowywano do następnego roku. W miarę upływu czasu, w XIX wieku dożynki stały się nie tylko tradycją dziękczynną tworzoną od mieszczan dla chłopów, dzięki którym było co jeść. Także sami gospodarze zaczęli organizować dożynki chłopskie, w podzięce dla swoich rodzin, czy co bogatsi, dla swoich pracowników. Radosne obchody powoli zaczęły się rozrastać i w okresie międzywojennym świętowano już także dożynki gminne, powiatowe i parafialne. Podkreślano w tej sposób swoją dumę z przynależności do rolniczej warstwy społecznej, a także zwracano uwagę na swoje zasługi dla reszty społeczeństwa, która też doceniała trud rolników.

Tradycja dziękczynienia za udane plony wrosła na trwałe w polską tradycję. Stanowi ważny element polskiej kultury i tożsamości. Podkreśla także wartości przywiązania do pracy rolnika, szacunek dla przyrody oraz wolę kultywowania dawnych zwyczajów.

Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Artystyczna Dolina Raby oraz Starostwo Powiatowe w Bochni.

Galeria zdjęć <<<

sp

blank

Podobne artykuły

Back to top button