ADV
Wiadomości

Powiatowe Targi Edukacyjne Brzesko 2020 / zdjęcia

We wtorek 18 lutego 2020 r. rozpoczęły się trzydniowe Powiatowe Targi Edukacyjne – Brzesko 2020. Wybór szkoły średniej jest niezwykle istotnym krokiem w życiu każdego absolwenta szkoły podstawowej. Uczniowie, rodzice i pedagodzy z kilkudziesięciu szkół podstawowych z całego powiatu mogli uzyskać informacje dotyczące oferty edukacyjnej szkół Powiatu Brzeskiego na rok szkolny 2020/2021. Targi odbywały się w Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku przy ul. Piastowskiej.

Starosta brzeski Andrzej Potępa dokonał uroczystego otwarcia targów. Dla Starostwa Targi to jeden z elementów aktywnego promowania szkół i placówek. Interesująca oferta edukacyjna, znakomite wyposażenie szkół oraz bardzo dobry kontakt z pracodawcami, którzy chętnie zatrudniają uczniów i zapraszają do odbycia stażu, to atuty dla ubiegających się o miejsce w szkole. Absolwenci szkół podstawowych otrzymali informację dotyczącą wyodrębnienia Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Brzesku i Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Brzesku, jako samodzielnych placówek edukacyjnych.

Powiatowe Targi Edukacyjne w Brzesku od lat cieszą się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Dzięki atrakcyjnie przygotowanym stoiskom prezentującym ofertę placówek edukacyjnych młodzi ludzie odwiedzający targi mieli niepowtarzalną okazję poznać ich osiągnięcia oraz wyposażenie. Nie zabrakło także okazji do bezpośredniej rozmowy z nauczycielami oraz uczniami reprezentującymi poszczególne placówki, którzy chętnie dzielili się swoimi radami i spostrzeżeniami.

Udział w targach daje absolwentom możliwość podjęcia świadomej decyzji o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej z uwzględnieniem zainteresowań oraz predyspozycji.

W tegorocznych targach wzięły udział wszystkie szkoły i placówki oświatowe z terenu powiatu brzeskiego, a więc Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Brzesku, Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Brzesku, Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku, Zespół Szkół w Czchowie oraz Zespół Szkół w Szczurowej, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Złotej, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzesku, Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie filia w Brzesku, Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku oraz Ochotnicze Hufce Pracy – Młodzieżowe Centrum Kariery w Brzesku. Organizatorem Powiatowych Targów Edukacyjnych było Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku.


IB

Fot. Maciej Mazur

Podobne artykuły

Back to top button