TOPTOP
Powiat Tarnowski

Praca socjalna – kolejne studia magisterskie w ofercie PWSZ

Praca socjalna to siódmy kierunek w ofercie dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, po skończeniu którego można zdobyć tytuł magistra. Tegoroczny nabór, który trwa od kilku tygodni, jest pierwszym, podczas którego absolwenci szkół średnich mogą rekrutować się na studia magisterskie na tym kierunku. Stosowne zgody wydały już zarówno Polska Komisja Akredytacyjna, jak i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Praca socjalna zajmuje się zagadnieniami związanymi z pomocą drugiemu człowiekowi. Jest interdyscyplinarnym kierunkiem studiów czerpiącym z dyscyplin obszaru nauk społecznych: socjologii, polityki społecznej, pedagogiki, psychologii, ekonomii, prawa i innych zajmujących się funkcjonowaniem w społeczeństwie.

– Program studiów jest silnie osadzony w praktyce i stanowi odpowiedź na wyzwania oraz potrzeby zmian społecznych, zachodzących w Polsce i regionie. Kierunek Praca socjalna jest jedynym kierunkiem studiów przygotowującym do wykonywania regulowanego zawodu pracownika socjalnego – wyjaśnia ks. dr hab. Bogdan Węgrzyn, prof. PWSZ, kierownik Katedry Pracy socjalnej.

Absolwenci wyposażeni zostaną w niezbędną i najnowszą wiedzę, posiądą wymagane umiejętności i nabędą kompetencje społeczne konieczne do wykonywania regulowanego zawodu pracownika socjalnego.

Dodajmy na koniec, że pozostałe kierunki, na których można zdobyć w Tarnowie tytuł magistra to: Fizjoterapia (studia jednolite magisterskie), Filologia polska (studia drugiego stopnia), Administracja (studia drugiego stopnia), Pielęgniarstwo (studia drugiego stopnia), Pedagogika (studia drugiego stopnia), Wychowanie fizyczne (studia drugiego stopnia).

Dodatkowo Polska Komisja Akredytacyjna rozpatruje właśnie dwa kolejne wnioski PWSZ o studia II stopnia na kierunkach: Ekonomia oraz Technologia Chemiczna. Na rozpatrzenie przez PKA czeka także wniosek PWSZ w Tarnowie o zgodę na uruchomienie studiów I stopnia na kierunku Położnictwo.

Pierwsza tura rekrutacji na studia w PWSZ w Tarnowie potrwa w tym roku do 18 sierpnia, kolejna planowana jest od 21 września do 2 października. Wszystkie szczegóły dotyczące oferty dydaktycznej PWSZ oraz systemu rekrutacji na stronie kandydat.pwsztar.edu.pl.


Rzecznik Prasowy PWSZ
Piotr Kopa

Pokaż więcej
Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast