ADV
Wiadomości

Prace modernizacyjne przy boisku w Woli Przemykowskiej

Rozpoczęły się prace budowalne przy modernizacji boiska sportowego w Woli Przemykowskiej. W ramach zadania planuje się rewitalizację istniejącej nawierzchni trawiastej wraz z montażem infrastruktury towarzyszącej, tj. piłkochwytów, bramek oraz wiat dla piłkarzy.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS. Kwota dofinansowania pozyskanego przez Urzad Gminy w Szczurowej to 89 200 zł.

„Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” – jego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców Małopolski w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Program polega na udzieleniu jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, pomocy finansowej na realizację zadań własnych, przeznaczonej na modernizację infrastruktury rekreacyjno – sportowej, spełniającej rolę lokalnych stref aktywności fizycznej, m.in. celem podniesienia standardu, czy rewitalizacji istniejących obiektów sportowych, będących w niedostatecznym stanie technicznym i funkcjonalnym.

Galeria zdjęć <==

szczurowa.pl

Podobne artykuły

Back to top button