ADV
Wiadomości

Preferencyjny zakup węgla w 2023 roku dla gospodarstw domowych w Gminie Borzęcin – ruszył nabór wniosków na 2023 rok

Gmina Borzęcin informuje, iż od 2 stycznia 2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przyjmowane są wnioski na zakup preferencyjny paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na okres od 1 stycznia 2023 roku.

Do dokonania zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym. Mieszkańcy Gminy Borzęcin zainteresowani zakupem węgla, zobowiązani są do złożenia nowego wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

W przypadku ubiegania się o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych od 1 stycznia 2023, wniosek należy złożyć do 31 stycznia 2023 roku.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U.z 2022 r. poz. 2493) Mieszkańcy którzy nie korzystali w 2022 r. z preferencyjnego zakupu paliwa stałego, albo zrealizowali zakup węgla w ilości mniejszej niż 1500 kg, będą mogli wnioskować  do 15 kwietnia 2023 r. bądź o zakup całej ilości tj. 3 ton węgla lub zwiększyć przysługujący limit 1500 kg na 2023 r. o tę niewykorzystaną wartość poniżej 1500 kg z 2022 r.

Wnioski można składać za pomocą Platformy ePUAP, osobiście na dzienniku podawczym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Wzór wniosku dostępny jest w załączniku (pod tekstem) lub w wersji papierowej – w siedzibie GOPS Borzęcin.

Wniosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Weryfikacja wniosków i procedura postępowania:

  • Wnioski podlegają weryfikacji w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego,
  • Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany (mailowo lub telefonicznie) o cenie za zamówiony asortyment oraz terminie dokonania wpłaty (w kasie Banku lub na wskazane konto Urzędu Gminy Borzęcin),
  • Po uiszczeniu należnej opłaty mieszkaniec otrzyma potwierdzenie z Urzędu Gminy Borzęcin, na podstawie którego będzie uprawniony do odbioru węgla we wskazanych punktach na terenie Gminy Borzęcin.

docxWniosek na zakup węgla z gminy Borzęcin57.01 KB – pobierz druk

borzecin.pl

Podobne artykuły

Back to top button