ADV
EdukacjaWiadomości
Trending

Promesa dla Gminy Dębno

W poniedziałek, 5 grudnia 2022 r. na ręce zastępcy wójta gminy Dębno Jacka Szklarza, inspektora ds. oświaty Marioli Adamczyk wręczono promesy na rozwój małopolskich szkół.

Przekazania dokonał wicemarszałek Józef Gawron i członek zarządu Marta Malec-Lech. W wydarzeniu uczestniczyła również poseł Anna Pieczarka i radna województwa małopolskiego Anna Mikosz. Promesa dotyczyła projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II”, który obejmuje przede wszystkim wzmocnienie cyfrowej infrastruktury małopolskich szkół, podniesienie kompetencji metodyczno-cyfrowych kadry pedagogicznej, organizację kursów dających dodatkowe kwalifikacje, jak również wsparcie inicjatyw uzupełniających czas wolny uczniów w ramach zajęć dodatkowych.

Działania projektu zawierają:

GRANT 1 – wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, prowadzących kształcenie ogólne, poprzez wyposażenie szkół i placówek w narzędzia do nauki zdalnej – sprzęt TIK. Realizatorami grantu są: PSP w Biadolinach Szlacheckich, PSP w Dębnie, PSP w Maszkienicach, PSP w Porąbce Uszewskiej, PSP w Sufczynie, PSP w Woli Dębińskiej. W ramach grantu zostaną zakupione monitory interaktywne i laptopy.

GRANT 2 – umożliwienie transformacji cyfrowej szkół poprzez wyposażenie szkół w wysokiej jakości urządzenia cyfrowe, pomoce dydaktyczne oraz oprogramowanie. W ramach projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne i oprogramowanie m. in. laptopy, urządzenia ekranowe, gimbal, statyw, lampy z blendą, telewizor SmartTV ze stelażem, okulary VR, oraz niezbędne licencje i subskrypcje.

GRANT 3 – zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne w zakresie udzielenia pomocy edukacyjnej i psychologicznej uczniom. W ramach tego grantu w szkołach gminy Dębno będą realizowane zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego, rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne realizowane na lekcjach języka polskiego, koła zainteresowań z matematyki i języka angielskiego.

Całkowita kwota dofinansowania wynosi 284 638,32 zł i pokrywa wszystkie koszty związane z realizacją projektu.

gminadebno.pl

blank

Podobne artykuły

Back to top button