ADV
Wiadomości

Przyborów / Ruszyły prace przy budowie kolejnego fragmentu chodnika

Rozpoczęły się prace związane z realizacją drugiego etapu budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1430K Brzesko – Szczepanów – Borzęcin w miejscowości Przyborów. W ramach inwestycji wykonany zostanie chodnik na długości 570 metrów z odwodnieniem oraz miejscowymi poszerzeniami jezdni. Wykonawcą robót jest firma Kamil Krupa KAM-TRAS-KOP ze Strzelec Wielkich, a termin ich zakończenia upływa 4 czerwca 2024 roku.

Kolejny etap prac jest kontynuacją projektu zakładającego budowę ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej 1430K do granicy z gminą Brzesko. Inwestorem jest gmina Borzęcin, która jako jedyna z gmin w powiecie brzeskim przejęła w drodze porozumienia realizację zadań w zakresie budowy chodników w Łękach i Przyborowie od samorządu powiatu. To pozwoliło nam podjąć skuteczne działania w zakresie pozyskania środków zewnętrznych, dzięki czemu wkład własny w zakresie kosztów budowy stanowi niespełna 3 procent wartości zadania. Dzięki temu chodnik powstaje szybciej i nie obciąża zbytnio budżetów gminy i powiatu.

Całkowita wartość robót w Przyborowie, zgodnie z zawartą umową zamyka się kwotą 1 miliona 158 tysięcy 271 złotych, z czego dofinansowanie pozyskane przez gminę Borzęcin z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 6 PGR stanowi 1 milion 127 tysięcy złotych (97,3 % wartości robót), a wkład własny gminy Borzęcin i powiatu brzeskiego to kwota 31 tysięcy 270 złotych (2,7 % wartości zadania).

Realizowana przez gminę inwestycja w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo mieszkańców tej części miejscowości Przyborów.


fb@Janusz Kwaśniak

Podobne artykuły

Back to top button