Wiadomości
Trending

RPWiK Brzesko / W trosce o stabilność dostaw wody

Trwają prace przy rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody w Sufczynie. Powstaje tam zbiornik na wodę o pojemności 500 tysięcy litrów wody, a także modernizowane są wybrane elementy istniejącej instalacji – m.in. wymieniono stare zasuwy na automatyczne przepustnice o napędzie elektrycznym. To jedna z kluczowych inwestycji RPWiK Brzesko w 2020 r. Wartość robót budowlanych to 1,57 mln zł netto.

Do tej pory Stacja Uzdatniania Wody w Sufczynie dysponowała zbiornikiem o pojemności 250 tysięcy litrów wody. Teraz jej zdolności do zabezpieczenia niezbędnej ilości wody dla mieszkańców regionu znacząco wzrosną.

– Roboty budowlane, polegające na modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Sufczynie – w szczególności budowie zbiornika wody czystej będącego dodatkowym rezerwuarem wody pitnej dla miasta Brzeska oraz Gminy Dębno, rozpoczęły się w styczniu 2020 r. Aktualnie prowadzone są prace polegające na wymianie części rurociągów, wymianie zasuw na przepustnice, a także instalacji elektrycznej i automatyki – mówi Piotr Lach zastępca prezesa RPWiK Brzesko.

Zbiornik o pojemności 500 m3 ma spore rozmiary – jego średnica zewnętrzna wynosi blisko 16 m, a wysokość 4,4 m. Zbiornik został częściowo zagłębiony w ziemi. Dla polepszenia właściwości izolacyjnych został obsypany ziemią. Ilość wody jaką magazynuje jest porównywalna z ilością wody jaka służy do napełnienia basenu sportowego w Brzesku. Uzupełnieniem inwestycji był remont istniejącej komory zasuw poprzez wymianę rurociągów technologicznych, pomostu i istniejącej armatury.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe INTEGRAL Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, wyłonione w ramach przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego pod koniec 2019 r. Pomimo trudności jakie wywołała epidemia koronawirusa roboty były realizowane sprawnie i bez żadnych opóźnień.
Prace w Sufczynie potrwają do grudnia 2020 roku.

– Rozbudowa stacji w Sufczynie zapewni dostawę wody w wymaganej ilości i jakości, co jest szczególnie ważne w miesiącach letnich, gdzie zapotrzebowanie na wodę jest najwyższe w ciągu roku. Dodatkowo pozwoli stworzyć niezbędną rezerwę w przypadku jakiejkolwiek awarii – dodaje Piotr Lach.

Budowa zbiornika w Sufczynie została sfinansowana ze środków własnych Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku.

Na terenie objętym działalnością, spółka RPWiK Brzesko eksploatuje sieć wodociągową o długości przekraczającej 500 kilometrów. Składają się na nią sieci magistralne Łukanowice — Brzesko o długości 44,6 km, magistrala Brzesko — Bochnia o długości 7,8 km, magistrala O 300/200 Łukanowice — Zakliczyn o długości 9,7 km, a także sieć rozdzielcza którą woda dociera bezpośrednio do odbiorców o długości 443,7 km. Poza zbiornikami w Sufczynie woda gromadzona jest w zbiornikach wyrównawczych zlokalizowanych na Garbatce, w Okocimiu, Jasieniu, Jadownikach i Łysej Górze.

Ze względu na duże zróżnicowanie wysokościowe, szczególnie po południowej stronie drogi 94, w celu dostarczenia wody pod wymaganym ciśnieniem konieczne jest stosowanie na sieci wodociągowej przepompowni wody i hydroforni. Na magistrali wodociągowej w miejscowości Sufczyn zlokalizowana jest przepompownia II stopnia, która przetłacza do zbiorników końcowych w Brzesku około 85% wody produkowanej przez Stację Uzdatniania Wody w Łukanowicach, natomiast na sieci rozdzielczej jest 32 hydroforni, które zapewniają dostawę wody do odbiorców najwyżej położonych. Dla części odbiorców woda przetłaczana jest aż cztery razy.

foto RPWiK Brzesko

IB

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast