ADV
EdukacjaMateriały sponsorowanePowiat TarnowskiWiadomości

Rusza rekrutacja na studia w ANS w Tarnowie

Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie (dawna PWSZ) rozpoczyna proces rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023. Absolwenci szkół średnich mogą w tym roku wybierać spośród 25 kierunków na studiach: licencjackich, inżynierskich i jednolitych magisterskich. Tarnowska Uczelnia oferuje nie tylko bogaty wybór kierunków, ale także wysoką jakość kształcenia, atrakcyjny system stypendialny oraz możliwość korzystania z zagranicznych wyjazdów i bazy na najwyższym poziomie. Na chętnych czeka w tym roku około 1600 miejsc na studiach stacjonarnych i około 700 na studiach niestacjonarnych. Rekrutacja podstawowa potrwa od 1 czerwca do 22 lipca 2022 r. (włącznie), rekrutacja dodatkowa od 8 sierpnia do 11 września, a uzupełniająca od 19 września do 27 września.

– Zapraszam wszystkich do podjęcia studiów w naszej Uczelni. Oferujemy niezwykle szeroki wachlarz kierunków do wyboru oraz – co niezwykle istotne – przyjazny system stypendialny – przekonuje Rektor ANS, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni.

Wysokość stypendiów jest ustalana indywidualnie, a jego maksymalna wysokość w przypadku korzystania z wszystkich źródeł wsparcia może sięgnąć nawet 3,5 tys. zł miesięcznie. – To jednak nie wszystko. Studia w ANS to bowiem także możliwość korzystania z nowoczesnej bazy dydaktycznej, naukowej oraz sportowej. Innym naszym atutem jest bliskość i zwarty, zlokalizowany w centrum Tarnowa kampus oraz możliwość zagranicznych wyjazdów, m.in. dzięki programowi Erasmus+ – dodaje Rektor Kołpa.

Rekrutacja prowadzona będzie poprzez stronę rekrutacja.anstar.edu.pl w ramach systemu Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów. – To niezwykle prosty, efektywny i przyjazny system, który zapewnia pełne wsparcie na każdym etapie. Z badań Biura Promocji wynika, że aż 99 procent studentów I roku ocenia go bardzo dobrze tłumaczy dr Małgorzata Martowicz, prof. Uczelni, Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki ANS.

Na wspomnianej stronie znaleźć można komplet informacji dotyczących naboru, a także pełną ofertę Uczelni. Dodatkowo, od 27 czerwca do 15 lipca, codziennie w godzinach od 10 do 14 na Uczelni działać będzie stacjonarny punkt informacji dla kandydatów (Budynek A), w którym również będzie można załatwić wszystkie formalności.

– O przyjęciu na studia decydują wyniki uzyskane na maturze. Tegoroczny regulamin rekrutacyjny, podobnie, jak w roku ubiegłym, nie przewiduje egzaminów wstępnych. Wyjątkiem jest Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, na której odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna – dodaje dr Martowicz.

Opłata rekrutacyjna na wszystkich kierunkach wynosi w tym roku 85 zł. Wyjątkiem jest Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna gdzie wynosi ona 100 zł. – Jej wysokość nie zależy od Uczelni i regulowana jest rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki – tłumaczy dr Martowicz.

Wydział Administracyjno-Ekonomiczny

Administracja, I i II stopień, stacjonarne i niestacjonarne

Ekonomia, I i II stopień, stacjonarne i niestacjonarne

Praca socjalna, I i II stopień, stacjonarne i niestacjonarne

Wydział Humanistyczny

Filologia polska, I i II stopień, stacjonarne i niestacjonarne (tylko II stopnia)

Filologia (angielska, germańska, romańska), I stopień, stacjonarne i niestacjonarne

Pedagogika, II stopień, stacjonarne i niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Matematyka, I stopień, stacjonarne

Ochrona środowiska, I stopień, stacjonarne

Chemia, I stopień – licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne

Chemia stosowana, I stopień – inżynierskie, stacjonarne

Wydział Ochrony Zdrowia

Fizjoterapia, jednolite studia magisterskie, stacjonarne

Kosmetologia, I stopień, stacjonarne

Pielęgniarstwo, I stopień, stacjonarne

Pielęgniarstwo, I stopień, niestacjonarne – pomostowe

Pielęgniarstwo, II stopień, stacjonarne i niestacjonarne

Położnictwo, I stopień, stacjonarne

Wychowanie fizyczne, I – stacjonarne, II stopień – stacjonarne i  niestacjonarne

Wydział Politechniczny

Automatyka i robotyka, I stopień, stacjonarne

Informatyka, I stopień, stacjonarne

Elektrotechnika, I stopień, stacjonarne

Elektronika i telekomunikacja, I stopień, stacjonarne

Mechatronika, I stopień, stacjonarne

Inżynieria materiałowa, I stopień, stacjonarne

Technologia chemiczna, II stopień, stacjonarne

Wydział Sztuki

Grafika, I stopień, stacjonarne

Wzornictwo, I stopień, stacjonarne

Wszelkie informacje na temat oferty dydaktycznej ANS w Tarnowie oraz szczegóły procesu rekrutacji znaleźć można na stronie rekrutacja.anstar.edu.pl.

IB

Podobne artykuły

Back to top button