ADV
Wiadomości

Rządowe wsparcie dla gminnych inwestycji

Kolejna dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych trafi na konto gminy Borzęcin. W dniu 8 grudnia br. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki naboru, w rezultacie którego gmina Borzęcin otrzyma 2 miliony złotych dotacji z przeznaczeniem na realizację inwestycji przebudowy remizy OSP w Borzęcinie Dolnym oraz rozbudowy sieci wodociągowej. Przyznane dofinansowanie jest elementem ogłoszonej przez Rząd Tarczy dla Samorządów, która nie tylko ma zrekompensować utracone przez gminy, powiaty i województwa wskutek pandemii dochody, ale również poprzez inwestycje lokalne, wpłynąć na rozwój gospodarczy i utrzymanie miejsc pracy.

– To znaczące wsparcie, które pozwoli zrealizować oczekiwane i ważne w wymiarze społecznym inwestycje. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ma istotne znaczenie dla podniesienia standardu i komfortu życia mieszkańców – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie na dwa z trzech zgłoszonych w ramach naboru projektów. Wsparcie w wysokości 1,5 miliona złotych otrzyma projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa Remizy OSP w Borzęcinie Dolnym”. Warto wspomnieć, że na realizację tego zadania samorząd gminy Borzęcin pozyskał również przed kilkoma tygodniami dotację z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej w kwocie 2 milionów 128 tysięcy złotych. W ramach planowanej inwestycji zwiększy się powierzchnia użytkowa obiektu z istniejących 298 m2 do 780 m2, a więc blisko trzykrotnie.

W wyniku realizacji projektu powstaną 2 garaże na samochody bojowe wraz z zapleczem socjalno-technicznym dla OSP, świetlica Ośrodka Kultury z wyjściem na ogród, w którym zlokalizowana będzie część rekreacyjno-wypoczynkowa oraz sala wielofunkcyjna wraz z zapleczem kuchennym i sanitarnym. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a teren uzyska nowe zagospodarowanie w postaci małej architektury i zieleni wraz z ogrodzeniem. Łączny koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego zamyka się kwotą 4 miliony 142 tysiące złotych. Prace budowlane rozpoczną się w 2021 roku, a obiekt zostanie oddany do użytku wiosną 2023 roku.

Z kolei 500 tysięcy złotych trafi na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Borzęcin”, w ramach której powstanie wodociąg o łącznej długości 1839 metrów.

– To w dużej mierze zadania, na które przygotowaliśmy stosowne projekty w związku z postępującą zabudową mieszkaniową. Nowa sieć powstanie w miejscach, które przed laty nie były objęte kompleksowym wodociągowaniem ze względu na brak odbiorców – wyjaśnia wójt Janusz Kwaśniak.

W wyniku planowanej do realizacji w 2021 roku inwestycji w miejscowości Bielcza zostanie dobudowany odcinek sieci wodociągowej z rur PE fi 110 mm o długości 425 metrów, w Borzęcinie (przysiółek Wisowatki) o długości 1266 metrów oraz w Łękach o długości 148 metrów.


[tell]

Podobne artykuły

Back to top button