ADV
EdukacjaWiadomości
Trending

Sala sportowa w Strzelcach Wielkich – inwestycja w rozwój młodego pokolenia / zdjęcia

Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal podpisał umowę z wykonawcą na budowę sali sportowej przy szkole w Strzelcach Wielkich. Inwestycja o wartości ponad 4,3 mln zł przewiduje budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z węzłem socjalnym oraz adaptacją pomieszczeń na szatnię, stołówkę oraz bibliotekę.

blank

Sala Sportowa przy szkole w Strzelcach Wielkich jest inwestycją, której od lat wyczekuje społeczność szkoły i miejscowości. Obecnie uczniowie mają zajęcia wychowania fizycznego na przystosowanej do tego sali lekcyjnej o powierzchni kilkudziesięciu metrów kwadratowych.

– Sport kształtuje zarówno ciało, jak i osobowość człowieka. Uczy samodyscypliny, pokory, cierpliwości, pewności siebie. Dlatego priorytetem dla nas było przygotowanie tej inwestycji i pozyskanie środków zewnętrznych na jej realizację – podkreśla Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal.

W lutym 2022 r. w ogłoszonym przetargu został wyłoniony wykonawca nowej sali sportowej – “Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowo-Handlowe Mateo” z Tarnowa. Wykonawca zrealizuje rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz zagospodarowaniem terenu, wykonaniem ciągów pieszych i montażem bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe. Projektowany budynek składa się ze zwartej zabudowy dwóch brył. Od strony wschodniej znajduje się wyższa, jednokondygnacyjna mieszcząca w sobie salę gimnastyczną. W pozostałym parterowym, niższym fragmencie mieszczą się m.in. pomieszczenia pomocnicze uzupełniające funkcję sali sportowej (zaplecze sanitarno-szatniowe). Sala gimnastyczna wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym zostanie scalona z bryłą szkoły za pomocą istniejącego fragmentu budynku szkoły, który będzie pełnił funkcję łącznika. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym będzie obiektem ogólnodostępnym, na co dzień służącym uczniom Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich.

Na Inwestycje skutecznie pozyskano 2 miliony złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jest to znaczna pomoc przy całkowitej wartości zadania wynoszącej ponad 4,3 mln zł.

– Chciałbym podziękować wszystkim parlamentarzystom z naszego okręgu za wsparcie naszego projektu. Szczególnie dziękuje Posłom – Józefie Szczurek-Żelazko, Annie Pieczarce, Norbertowi Kaczmarczykowi oraz Piotrowi Sakowi za skuteczną pomoc dla naszej gminy – podkreśla Wójt Zbigniew Moskal.

Dziękuje również Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku oraz Wojewodom Małopolskim – Panu Łukaszowi Kmicie i Panu Ryszardowi Pagaczowi za wsparcie i pomoc – dodaje Wójt Zbigniew Moskal.

Warto również podkreślić, że to nie koniec planowanych inwestycji w budynku szkolnym w Strzelcach Wielkich. W ramach rewitalizacji w budynku szkolnym zajdą duże zmiany – wnętrze zostanie zmodernizowane, do klas zostanie doprowadzona instalacja wody użytkowej, zostaną wyremontowane posadzki. Zmiany zajdą również na zewnątrz szkoły – przebudowany zostanie teren rekreacyjny, a budynek przejdzie głęboką modernizację energetyczną (wymiana opraw oświetleniowych, termomodernizacja, panele PV, kolektory słoneczne, pompy ciepła). Szkoła w Strzelcach zostanie dostosowana do osób z niepełnosprawnościami oraz do wymogów PPOŻ.

UG Szczurowa

Fot. Maciej Mazur

blank

Podobne artykuły

Back to top button