ADV
Powiat TarnowskiWiadomości

Skontrolowali 5 firm i 413 akt pracowniczych

W kwietniu funkcjonariusze Placówki SG w Tarnowie zakończyli 5 kontroli legalności zatrudnienia, które przeprowadzone zostały w firmach budowlanych, gastronomicznych oraz zajmujących się przetwórstwem mięsnym.

Łącznie tarnowscy strażnicy graniczni skontrolowali 413 akt pracowniczych. W przeważającej większości kontrolowani byli obywatele Ukrainy (376), a także Białorusi (11), Gruzji (7), Kazachstanu (7), Bangladeszu (5), Rosji (2), Uzbekistanu (2), Pakistanu (1), Ghany (1) i Azerbejdżanu (1).

W wyniku przeprowadzonych weryfikacji w 77 przypadkach stwierdzono nielegalne powierzanie pracy, które dotyczyło 76 obywateli Ukrainy i 1 obywatela Gruzji. Natomiast pracę nielegalnie wykonywało 75 cudzoziemców (74 ob. Ukrainy oraz 1 ob. Gruzji).

Ponadto, w 151 przypadkach dotyczących wyłącznie obywateli Ukrainy pracodawcy nie dopełnili obowiązku powiadomienia właściwego Powiatowego Urzędu Pracy, dotyczącego zatrudnienia cudzoziemców do czego obligują zapisy art. 120 ust.10 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy .

Natomiast w 19 przypadkach pracodawcy nie dopełnili obowiązku powiadomienia wojewody o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemców.

karpacki.strazgraniczna.pl

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast