ADV
Powiat TarnowskiWiadomości

Smaczny posiłek w odnowionej stołówce

Od nowego roku szkolnego dzieci z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Filipowicach będą mogły jeść ciepłe i zdrowe posiłki w odnowionej stołówce. Podnoszony jest jej standard dzięki pozyskaniu przez gminę Zakliczyn pieniędzy z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Wieloletni program „Posiłek w szkole i domu” skierowany jest przede wszystkim do najmłodszych dzieci, jak i uczniów starszych klas. Zakłada powstanie nowych stołówek w placówkach oświatowych (adaptacja pomieszczeń na ten cel), jak i doposażenie oraz poprawę standardu już istniejących. Samorządy mogą zrealizować te zadania poprzez swój niewielki wkład własny.

Gmina Zakliczyn pozyskała 80 tys. zł głównie na zakup nowego wyposażenia do kuchni i stołówki (75% wartości zadania). Wkład własny samorządu wynosi 25 tys. zł.

W nowoczesnej kuchni i stołówce od września przygotowywane i serwowane będą posiłki w odnowionej stołówce – zapewnia Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak. – Ten program to kolejna dobra rządowa inicjatywa. Dziękuję Panu Wojewodzie Piotrowi Ćwikowi oraz Pani Barbarze Nowak  – Małopolskiej Kurator Oświaty za udzielenie Gminie Zakliczyn dofinansowania.

W Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Filipowicach ze stołówki szkolnej korzysta przeszło 100 dzieci.

IB

blank

Podobne artykuły

Back to top button