ADV
Wiadomości
Trending

Sołectwo Sufczyn laureatem konkursu „Małopolska Wieś 2022”

W ubiegłym tygodniu, w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla małopolskich sołectw. Wśród dwudziestu trzech wyróżnionych i nagrodzonych laureatów znalazło się Sołectwo Sufczyn, które zostało docenione w kategorii „Nowatorska Małopolska Wieś” otrzymując nagrodę w wysokości 10.000 zł.

Głównym celem konkursu było zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia jej mieszkańców. Ocenie podlegały inicjatywy lokalne zrealizowane w sołectwach na terenie województwa małopolskiego od 2017 roku.

Pozyskane w ramach konkursu środki finansowe z budżetu Województwa Małopolskiego zostaną przeznaczone na wsparcie zadania własnego gminy na terenie zwycięskiego sołectwa pn. „Doposażenie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sufczynie”.

Gmina Dębno

Podobne artykuły

Back to top button