ADV
1
WiadomościWideo
Trending

Średni samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP Jaworsko! / zdjęcia / video

W sobotę 23 września 2023 roku na placu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworsku odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Uroczyste obchody rozpoczęły się od przemarszu pocztów sztandarowych z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Jaworska, Dołów, Maszkienic, Niedźwiedzy, Perły, Porąbki Uszewskiej, Woli Dębińskiej, Dębna, Jastwii, Łoniowej i Łysej Góry. Marszem dowodził Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworsku Mariusz Mrzygłód. Przybyłych gości powitał Dyrektor Dębińskiego Centrum Kultury Łukasz Przybyło oraz Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworsku Andrzej Górski.

W uroczystości udział wzięli: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Józefa Szczurek-Żelazko, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Sak, Pierwszy Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch, Radna Województwa Małopolskiego Anna Mikosz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku st. bryg. mgr inż. Janusz Potera, Prezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Brzesku Marian Zalewski, Starosta Brzeski Andrzej Potępa oraz Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski, Przewodniczący Rady Gminy Dębno Piotr Matura a także przedstawiciele Rady Gminy Dębno: Monika Franczyk, Michał Gruszkowski, Grzegorz Kłusek, Grzegorz Gurgul
i Andrzej Baca, Komendant Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dębnie Paweł Kraj a także Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dębnie Bogdan Bibro.

Na wydarzenie przybyli mieszkańcy sołectwa Jaworsko wraz z sołtysem Fryderykiem Bojdo oraz członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych i strażacy seniorzy.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach podkreślali i zwracali uwagę na bezinteresowną pomoc, jaką niosą strażacy.

Głównym punktem uroczystości było uroczyste wręczenie kluczyków i dowodu rejestracyjnego przez Wójta Gminy Dębno Wiesława Kozłowskiego na ręce Prezesa OSP Jaworsko Andrzeja Górskiego i Naczelnika Mariusza Mrzygłoda oraz poświęcenie samochodu strażackiego przez księdza proboszcza Andrzeja Chmielarza.

Gmina pozyskała dotację z Budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 45 000 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę ponad 475 000 zł, oraz 75 000 zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wkład własny gminy stanowił 524 300,00 złotych.

Serdecznie dziękujemy za pomoc przy organizacji poczęstunku przez Koło Gospodyń Wiejskich „Jaworowe Babki” z Jaworska.

UG

Fot. Maciej Mazur

Podobne artykuły

Back to top button