ADV
Wiadomości

Stop dla drogowych wandali

Coraz częściej dochodzi w gminie Brzesko do aktów wandalizmu polegających na bezmyślnym niszczeniu lub przestawianiu znaków drogowych. Nieodosobnione są też przypadki ich kradzieży. Są to czyny stwarzające poważne zagrożenie w ruchu drogowym, a budżet miejski naraża na niepotrzebne wydatki. Burmistrz Tomasz Latocha zapowiada, że dołoży wszelkich starań, aby sprawcy tych czynów ponieśli ich konsekwencje.

Każdy przypadek tej szkodliwej działalności jest zgłaszany do Komendy Powiatowej Policji w Brzesku, a zapisy obrazów zarejestrowanych przez miejski monitoring są szczegółowo analizowane. Winni powstałych zniszczeń powinni zdawać sobie sprawę, że czekają ich dotkliwe i surowe kary przewidziane w Kodeksie Wykroczeń i w Kodeksie Karnym.

Artykuł 85 Kodeksu Wykroczeń stanowi, że za samowolne ustawienie, zniszczenie lub usunięcie znaku drogowego (a także jakiegokolwiek urządzenia ostrzegawczego albo zabezpieczającego) podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Orzeczony może być również obowiązek zapłaty równowartości zniszczonego znaku albo obowiązek przywrócenia go do stanu poprzedniego. Koszt montażu jednego znaku to wydatek rzędu tysiąca złotych.

Na tym nie koniec. Jeżeli uszkodzenie lub kradzież znaku spowodowało wypadek drogowy, to sprawcy grozi kara pozbawienia do 3 lat, a w razie wypadku ze skutkiem śmiertelnym nawet do 8 lat. W przypadkach, gdy sąd stwierdzi, iż doszło do działań umyślnych, kary są wyższe.

Powyższe informacje podajemy pod rozwagę każdemu, kto ma tendencje do „majstrowania” przy znakach drogowych.

IB

Podobne artykuły

Back to top button