ADV
Wiadomości

Strażacy z gminy Borzęcin z nowym sprzętem i umundurowaniem

Nowe umundurowanie trafiło na wyposażenie czterech jednostek OSP z terenu gminy Borzęcin. Na realizację zadania Gmina pozyskała wsparcie finansowe w ramach programu „Małopolskie OSP 2022” w kwocie 7 545 złotych z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania na potrzeby jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Łączny koszt zakupu zamknął się kwotą 15 tysięcy 90 złotych, a dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego stanowiło 50 % kosztów kwalifikowanych.

W ramach realizacji zadania jednostka OSP w Borzęcinie Górnym wzbogaciła się o komplet ubrania ochronnego do działań bojowych, OSP Przyborów otrzymała komplet ubrania ochronnego do działań bojowych, rękawice do ratownictwa technicznego oraz buty specjalne brandbull, OSP Łęki ubranie specjalne, 3 komplety ubrań koszarowych oraz rękawice do ratownictwa technicznego, a OSP Borzęcin Dolny komplet ubrania specjalnego oraz buty specjalne strażackie brandbull.

Każda pozyskana kwota dofinansowania z zewnątrz na realizację zadań gminy, w tym doposażenie jednostek OSP ma istotne znaczenie. Dlatego aktywnie aplikujemy o wsparcie finansowe w ramach ogłaszanych naborów. Z myślą o bieżących potrzebach jednostek, przy uwzględnieniu zgłoszonego zapotrzebowania przez OSP Borzęcin Górny, OSP Borzęcin Dolny, OSP Bielcza, OSP Łęki i OSP Przyborów złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w kolejnej edycji Programu „Małopolskie OSP” na rok 2023.

Uroczyste przekazanie zakupionego przy udziale środków z programu „Małopolskie OSP 2022” umundurowania odbyło się w sali wielofunkcyjnej Remizy OSP w Borzęcinie Górnym.

borzecin.pl

Podobne artykuły

Back to top button