ADV
Wiadomości
Trending

Strażacy z Jadownik podsumowali miniony rok

Strażacy z Jadownik podsumowali miniony 2022 rok. Na swoim profilu facebookowym opublikowali noworoczne podsumowanie.

W mijającym roku dźwięk syreny odezwał się 69 razy. Nasi strażacy interweniowali przy 12 pożarach, 50 miejscowych zagrożeniach, 2 alarmach fałszywych oraz 5 razy zabezpieczaliśmy rejon miasta Brzeska pod nieobecność zastępów PSP. Trzy krotnie uczestniczyliśmy w ćwiczeniach organizowanych przez Komendę Powiatową PSP. Przeprowadzona została także jedna kontrola gotowości bojowej zakończona oceną pozytywną.

W ubiegłym roku druhny i druhowie uczestniczyli w kursach i szkoleniach:

  • szkolenie z zakresu współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (2 osoby)
  • szkolenie podstawowe Strażaków OSP (2 osoby)
  • recertyfikacja z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (3 osoby)
  • szkolenie z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi (3 osoby)

Od 27 lutego do 17 marca 2022 roku nasi strażacy włączyli się w akcję pomocy humanitarnej dla objętej wojną Ukrainy poprzez organizację i koordynację zbiórek darów które trafiły do mieszkańców Lwowa oraz Żytomierza. Natomiast w miesiącu grudniu nasi strażacy zaangażowali się akcję SZLACHETNA PACZKA.

W 2022 roku nasi strażacy byli obecni na wszystkich ważnych uroczystościach patriotycznych i kościelnych a także pomagali w zabezpieczeniu wielu wydarzeń sportowych i kulturalnych w naszej okolicy.

W ubiegłym roku udało się wspólnie z HDK MOTO JADOWNIKI zorganizować dwie akcje honorowego krwiodawstwa w dniach 13 lutego oraz 13 listopada. Dzięki zaangażowaniu ludzi dobrego serca udało się pozyskać 27 litrów krwi.

Warto nadmienić iż przy naszej jednostce prężnie działa Dziecięca Drużyna Pożarnicza licząca 31 dzieciaków, która w ubiegłym roku reprezentowała nasz region na ogólnopolskiej olimpiadzie DDP w Wieruszowie.

Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, Sołtysa Jadownik, Nadleśnictwa Brzesko, Fundacji CANPACK, Ministerstwa Sprawiedliwości, WFOŚiGW, Urzędu Marszałkowskiego woj. małopolskiego, MSWiA miniony rok obfitował w zakup sprzętu niezbędnego w czasie działań ratowniczo-gaśniczych( min. kamera termowizyjna, detektor wielo-gazowy, sprzęt łączności, pilarki, sprzęt oświetleniowy, pompa pływająca). W ramach podnoszenia bezpieczeństwa naszych strażaków biorących udział w działaniach dzięki pozyskanym dotacjom zakupiliśmy 14 kompletów ubrań specjalnych, 10 hełmów bojowych oraz 6 par obuwia specjalnego.

– Na koniec w imieniu wszystkich strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować mieszkańcom naszej miejscowości oraz sympatykom naszej jednostki za okazywaną życzliwość i wsparcie.

„Oby Nowy Rok 2023 dla nas wszystkich był lepszy i spokojniejszy od tego poprzedniego”.

ze strażackim pozdrowieniem druhny i druhowie OSP Jadowniki


foto: OSP Jadowniki
OSP Jaodwniki / IB

blank

Podobne artykuły

Back to top button