ADV
Wiadomości

Strażacy z Małopolski doskonalą procedury użycia aparatów ochrony dróg oddechowych

2 września 2022 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące zamknięcie projektu pod roboczą nazwą: „Powietrze dla Rot”. Spotkaniu przewodniczył Małopolski Komendant Wojewódzki PSP – nadbryg. Piotr Filipek oraz Z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP ds. operacyjnych – st. bryg. Mariusz Łaciak.

W spotkaniu uczestniczyli również członkowie powołanego zespołu oraz dowódcy małopolskich JRG PSP. W trakcie spotkania podsumowano projekt i przeprowadzono szkolenie dla małopolskich Dowódców JRG PSP, którzy wdrożą system w swoich jednostkach. W prace zespołu roboczego zaangażowany był bryg. Jacek Ryncarz – JRG w Brzesku, który reprezentował Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku.

Efektem finalnym projektu „Powietrze dla Rot” są:
– 3 szt. tablic kontrolnych dla każdej małopolskiej JRG PSP i WOSz.
– 2 szt. plakatów edukacyjnych formatu A2 związanych z bezpieczeństwem rot gaśniczych dla każdej małopolskiej JRG PSP.
– Program szkoleniowy określający w jaki sposób używać systemu pomiarowego w trakcie gaszenia pożaru.
– Rekomendacja torby RIT dla rot asekurujących, którą można samodzielnie wykonać.
– Raport opisujący wykonaną prace oraz wypracowane wnioski.

Opracowana 1 tablica może obsłużyć łącznie do 3 rot ratowniczo gaśniczych w tym rotę RIT. Tablica na odwrocie posiada prosty system do szacowania czasu, który pozostał danej rocie zanim zużyje ona swoje powietrze w sprzęcie OUO prowadząc działania w strefie zadymienia. Opracowanie ostatecznego kształtu tablicy poprzedzone było: testowaniem w JRG PSP wielu różnych dostępnych dedykowanych systemów. Finalnie powołany zespół opracował własny prototyp tablicy miesiącami eliminując z niej różne wady produkcyjne, które mogłyby negatywnie wpłynąć na ich ostateczną funkcjonalność.

Projekt pn. „Powietrze dla Rot” był naturalna kontynuacją wcześniejszego projektu pn. „ Wolne ręce dla Rot”. Wspólną cechą obu projektów jest idea poprawy bezpieczeństwa prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych oraz chęć skupienia się na potrzebach sprzętowych/systemowych/szkoleniowych podstawowego pododdziału straży pożarnej jakim jest dwu osobowa rota ratowniczo – gaśnicza.

Projekt pn. „Wolne ręce dla Rot” – poświęcony był ergonomicznemu wyposażeniu rot gaśniczych – inspirowany był m.in. wnioskami z analiz akcji gaśniczych, wspólnych ćwiczeń m.in. z gaszenia pożarów wewnętrznych z instruktorami CFBT (ćwiczenia pk.: „Czerwony Kur” w Kościelisku w 2018 r.). Projekt ten zwrócił uwagę strażaków na pozornie nieistotne detale wyposażenia osobistego/typów konfiguracji zabieranego sprzętu, które mogą mieć wymierny wpływ na ich bezpieczeństwo podczas działań ratowniczo – gaśniczych.

Dziś po 3 latach od zakończenia projektu pn. „Wolne ręce dla Rot” na obszarze województwa małopolskiego Wydział Planowania Operacyjnego KW PSP w Krakowie dostrzega jakie pozytywne efekty wywołał. JRG PSP doposażyły się w rekomendowany sprzęt: m.in. kamery termowizyjne z retraktorami, lekkie pakiety węży W-42, pętle ewakuacyjne, kurtyny przeciw dymowe, zestawy burzące, ergonomiczne kominiarki, radiostacje nasobne z mikrofonogłośnikami, kaptury ucieczkowe. Wdrożono również profilaktykę nowotworową poprzez zakupy profesjonalnych pralnic oraz wygospodarowano miejsca w JRG PSP na tzw. brudne szatnie. Projekt naturalnie dalej ewoluuje dalszą inicjatywą JRG PSP – pojawiają się kolejne propozycje zakupów sprzętowych, które np.: mogłyby pomóc ewakuować się strażakowi z wyższych kondygnacji budynków przez np. dostępne otwory okienne, gdyby zaszła taka potrzeba bez użycia drabin.

Projekt pn. „Powietrze dla Rot” – miał na celu poprawę bezpieczeństwa podczas stosowania Aparatów Ochrony Układu Oddechowego przez roty ratowniczo – gaśnicze. Projekt ten – podobnie jak poprzedni – inspirowany był wnioskami z analiz akcji ratowniczo – gaśniczych, które miały miejsce na terenie woj. małopolskiego oraz Kraju, wyjazdami na szkolenia specjalistyczne m.in.: „FireTrap”.

Projekt „Powietrze dla Rot” realizowano przez 12 miesięcy od sierpnia 2021 r. na terenie 33 małopolskich JRG PSP. W projekt zaangażowała się większość strażaków podziału bojowego. Podczas realizacji projektu powołany zespół bazował na doświadczeniach strażaków podziału bojowego – co pozwala sądzić, że jego wynik w m.in. postaci tablic pomiarowych oraz opracowanego programu szkolenia – będzie łatwy do wdrożenia i stosowania zarówno przez strażaków JRG PSP z dużymi obsadami osobowymi (głównie w: KM PSP) jak również przez strażaków JRG PSP z mniejszymi obsadami osobowymi (głównie w: KP PSP).

Wydział Planowania Operacyjnego KW PSP w Krakowie będzie w kolejnych latach analizował jak nowo wdrażany system kontroli zużywanego powietrza podczas stosowania Aparatów Ochrony Układu Oddechowego realizuje swoje zadania w praktyce – wpływając tym samym na poprawę bezpieczeństwa prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych i standaryzację nowych nawyków wśród strażaków. Liczymy na to, że zaproponowany w projekcie system kontroli pracy w AOUO będzie dalej naturalnie ewoluował na podstawie wniosków z jego stosowania przedstawionych przez m.in. strażaków z JRG PSP, a być może również Druhów z OSP. Ponieważ docelowo również jednostką OSP rekomendujemy opracowany w projekcie system.

Od samego początku projekt „Powietrze dla Rot” zyskał poparcie Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP jego Zastępców oraz Komendantów Powiatowych i Miejskich PSP.

W dniu 26 sierpnia 2021r. ukazał się stosowny Rozkaz NR 49/2021, który powołał zespół roboczy w składzie:

mł. bryg. Szymon Jakubiec – WPO KW PSP w Krakowie,
mł. bryg. Marcin Kwiatek – WPO KW PSP w Krakowie,
bryg. Jacek Nitecki – WPO KW PSP w Krakowie,
bryg. Jarosław Rospond – WOSz KW PSP w Krakowie,
mł. bryg. Marek Witek – WPO KW PSP w Krakowie,
st. kpt. Mariusz Duma – WPO KW PSP w Krakowie,
kpt. Sebastian Czarnota – WPO KW PSP w Krakowie,
mł. bryg. Paweł Banach – JRG 2 w Nowym Sączu,
mł. bryg. Konrad Gurgul – JRG 1 w Nowym Sączu,
st. asp. Łukasz Świętach – JRG w Krynicy Zdroju,
ogn. Bogusław Łukaszyk – JRG Gorlice,
mł. bryg. Piotr Marchewka – JRG 2 w Krakowie,
mł. bryg. Henryk Tarcholik – JRG 4 w Krakowie,
mł. bryg. Łukasz Szewczyk – JRG 1 w Krakowie,
mł. bryg. Damian Woszczyna – JRG 6 w Krakowie,
mł. bryg. Jarosław Zawadzki – MR KM PSP w Krakowie,
st. kpt. Radosław Świder – JRG 4 w Krakowie,
kpt. Mateusz Targosz – JRG 3 w Krakowie,
bryg. Tomasz Kasperek – JRG Andrychów,
mł. bryg. Bartłomiej Kowalski – JRG Wadowice,
mł. bryg. Artur Chowaniak – JRG w Suchej Beskidzkiej,
mł. ogn. Michał Grabowski – JRG w Oświęcimiu,
mł. bryg. Jakub Krzyżak – JRG w Limanowej,
mł. bryg. Michał Masternak – JRG w Wieliczce,
st. kpt. Tomasz Pruchnik – JRG w Myślenicach,
mł. bryg. Jacek Fic – JRG w Rabce Zdroju,
st. kpt. Krzysztof Batkiewicz – JRG w Nowym Targu,
st. kpt. Rafał Bańka – JRG w Zakopanem,
bryg. Jacek Ryncarz – JRG w Brzesku,
mł. kpt. Grzegorz Gac – JRG w Bochni,
st. kpt. Paweł Węc – JRG 1 w Tarnowie,
kpt. Łukasz Rzeszutek – JRG 2 w Tarnowie,
st. kpt. Rafał Urban – JRG w Dąbrowie Tarnowskiej,
mł. bryg. Zbigniew Kwinta – JRG w Proszowicach,
bryg. Marcin Maciora – JRG w Wolbromiu,
kpt. Mariusz Kacprzak – JRG w Chrzanowie,
kpt. Przemysław Kopeć – JRG w Miechowie,
bryg. Maciej Słodowski – z JRG SA PSP w Krakowie,
mł. bryg. Mariusz Leśniakiewicz – z JRG PSP w Suchej Beskidzkiej,
mł. bryg. Marcin Barczyk – dowódcę JRG PSP w Gorlicach.
Powołany Zespół w myśl zapisów w ww. Rozkazie w ramach projektu realizował następujące zadania:

Próby oddechowe strażaków: statyczne i dynamiczne.
Testowano dostępne na rynku systemy kontroli czasu pracy w AOUO.
Konfigurowano i wypracowano modelu kontroli czasu pracy w OUO.
Konfigurowano roty asekuracyjne RIT.
Projektowano i budowano zunifikowany systemu kontroli czasu pracy w AOUO wraz z opracowanym materiałem szkoleniowym.

Powołany zespół do realizacji ww. zadań miał zapewniony dostęp do:

– obiektów JRG PSP woj. małopolskiego,
– komory dymowej WOSz KW PSP w Krakowie,
– mobilnego trenażera pożarowy WOSz KW PSP w Krakowie,
– kontenerowego trenażer pożarowy WOSz KW PSP w Krakowie,
– mobilnego trenażer „SPARTAN” z Wydziału Planowania Operacyjnego KW PSP w Krakowie,
– innych wartościowych dla projektu obiektów, na których wykorzystanie uzyskano zgodę prawnego właściciela.

Wyprodukowanie oraz zakup tablic do pomiaru czasu pracy w sprzęcie OUO sfinansował Małopolski Komendant Wojewódzki PSP.

Opracowanie: Wydział Planowania Operacyjnego KW PSP w Krakowie
Zdjęcia: st. asp. Hubert Ciepły – p.o. rzecznik Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP , archiwum PSP.

Podobne artykuły

Back to top button