ADV
WiadomościWideo

Strzelce Małe – Przedszkole Integracyjne i Gminny Żłobek już otwarte / zdjęcia / video

W poniedziałek, 20 września 2021 r. w Strzelcach Małych odbyło się uroczyste otwarcie żłobka i przedszkola integracyjnego. Otwarcie odbyło się w wyjątkowy dzień — Dzień Przedszkolaka. W wydarzeniu licznie uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej różnych szczebli, a także społeczność lokalna, dla której ponowne wznowienie działalności dawnej szkoły było niemałym świętem.

– Kształtowanie tego kim jesteśmy i jak będziemy żyć rozpoczyna się właśnie w takim miejscu jak nowe Przedszkole Integracyjne i Gminny Żłobek w Strzelcach Małych” – tymi słowami Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal rozpoczął swoje przemówienie podczas uroczystego otwarcia nowego obiektu edukacyjnego w Gminie Szczurowa.

To właśnie w tym budynku przez ponad 100 lat funkcjonowała szkoła podstawowa, która została zlikwidowana w 2014 roku. Priorytetem Wójta Zbigniewa Moskala było dać nowe życie temu budynkowi. Dzięki zaangażowaniu władz gminy, radnego Łukasza Kozaka, sołtysa Jana Kapusty, przy znacznym wsparciu finansowym województwa małopolskiego oraz rządu, udało się na nowo rozpocząć historię tego miejsca.

– Z naszego Gminnego Żłobka korzysta siedemnaście dzieci, zaś z Przedszkola Integracyjnego dwadzieścia pociech.

Jestem dumny, że to miejsce na nowo tętni życiem – powiedział na zakończenie Wójt Gminy Szczurowa.

Nowa placówka została zlokalizowana w budynku po byłej szkole podstawowej w Strzelcach Małych. Remont i adaptacja obiektu kosztował blisko 2,6 miliona złotych, z czego 637 tysięcy złotych pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, 561 tysięcy złotych stanowi dotacja z rządowego programu „MALUCH+”, 380 tysięcy złotych to środki z PFRON.

Zakres robót obejmował wykonanie robót budowlanych wewnątrz budynku w tym robót wykończeniowych, instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji, klimatyzacji. Powstała też nowa kotłownia. Na dachu zostały zamontowane panele fotowoltaiczne, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową wewnętrzną i zewnętrzną, ściany zostały ocieplone. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom budynek uzyskał wysokie parametry energooszczędności. Na zewnątrz budynku powstały podjazdy dla niepełnosprawnych, lampy oświetleniowe, monitoring, parking, wiata na odpady, plac zabaw dla małych dzieci, a cały teren został ogrodzony. Pomieszczenia żłobka, kuchni, szatni i pomieszczeń socjalnych są już wyposażone.

foto: Maciej Mazur

szczurowa.pl / IB / malopolskie.pl

ZDJĘCIA

VIDEO

Podobne artykuły

Back to top button