ADV
Wiadomości

Sufczyn. Rozpoczęto budowę Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego

Wraz z początkiem 2021 r. Gmina Dębno w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH+ ” 2021, podpisała umowę o dofinansowanie ze środków budżetu Państwa, na zadanie pn.: „Budowa Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Sufczynie”. Zgodnie z dokumentacją projektową zadanie obejmuje swoim zakresem budowę obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu w Sufczynie w celu utworzenia żłobka. Zintegrowany nowoczesny i energooszczędny obiekt wolnostojący, dwukondygnacyjny wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz infrastrukturą towarzyszącą tj. parkingiem, układem komunikacji kołowej i pieszej i przyłączami, zapewni 20 miejsc dla dzieci do lat 3 oraz 50 miejsc dla podopiecznych w wieku przedszkolnym. Obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono firmę EKO-REM-BUD jako wykonawcę zadania, któremu w 6 lipca 2021 r. przekazano plac budowy.

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn wyłączonych z rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3 oraz poprawy warunków życia tych rodzin. Będą one mogły skorzystać z kompleksowej opieki w nowo wybudowanej placówce i wrócić na rynek pracy.

Zadanie zostanie dofinansowane ze środków budżetu Państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH +” 2021 w kwocie 660 000,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 250 000,00 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to 2021 r. Całkowity koszt zadania to ok. 3 mln złotych.

ug

Podobne artykuły

Back to top button