ADV
Wiadomości

Szczepienia przeciw grypie w brzeskim szpitalu

Od 5 października 2021 r. Punkt Szczepień Powszechnych w Brzesku  prowadzi szczepienia przeciw grypie sezonowej w sezonie 2021/2022.

Na szczepienie p/grypie nie trzeba się rejestrować i nie będą wystawiane e-skierowania.

Punkt wykonuje szczepienia 6 dni w tygodniu:

 • poniedziałek, środa, czwartek, sobota         w godzinach: 08:00 – 14:30
 • wtorek, piątek                                                  w godzinach: 11:30 – 18:00

W przypadku pytań i chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod nr telefonu:

509 640 404 w godzinach pracy Punktu Szczepień Powszechnych.

Szczepieniami bezpłatnymi obejmuje się:

 1. osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie;
 2. osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
 3. osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium;
 4. nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni;
 5. studentów i doktorantów uczestniczących, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów;
 6. osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
 7. osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 8. pacjentów:
  a) zakładu opiekuńczo-leczniczego

b) zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,

c) hospicjum stacjonarnego lub domowego,

d) oddziału medycyny paliatywnej;

 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej  lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • osoby pracujące w przedszkolu, szkole, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej,
 • funkcjonariuszy, żołnierzy, członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych;
 • osoby urodzone nie później niż w 1946 r.


SPZOZ Brzesko

Podobne artykuły

Back to top button