Kultura

Szczurowa / Orkiestra dęta z dotacją z Urzędu Marszałkowskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2020 roku pn. „Małopolskie Orkiestry Dęte 2020”. Wśród orkiestr które otrzymały dofinansowanie znalazł się projekt „Pielęgnowanie wartości kulturalnych poprzez doposażenie Orkiestry Dętej ze Szczurowej” złożony przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szczurowej. Przyznana kwota dofinansowania wyniosła 7 000 zł.

– Orkiestry dęte to trwały, barwny element kultury i pejzażu Małopolski. Naszym celem jest wsparcie w tym obszarze, które pozwoli na rozwijanie pasji, talentów i aktywnych postaw w różnych grupach wiekowych. Jest to druga odsłona konkursu „Małopolskie Orkiestry Dęte”. W ramach tego zadania można było uzyskać dofinansowanie między innymi na zakup instrumentów, akcesoriów muzycznych czy strojów dla członków orkiestr dętych działających w naszym regionie. Województwo Małopolskie przeznaczyło na ten cel 350 tysięcy złotych – powiedział marszałek Witold Kozłowski.

Dofinansowanie umożliwia zakup niezbędnego wyposażenia, jak również organizację wydarzeń związanych z rozwojem i popularyzacją działalności orkiestr dętych (np. warsztatów, szkoleń), które będą się odbywać, i w tej formie będą dostępne dla odbiorców, w wersji online.

Zgodnie z regulaminem otwartego konkursu ofert „Małopolskie Orkiestry Dęte” zostało złożonych 100 ofert na łączną kwotę wsparcia finansowego blisko 1,8 mln zł. Sześć ofert nie spełniło wymogów formalnych.

– Małopolskie orkiestry dęte zrzeszają osoby uzdolnione muzycznie, kultywują tradycję, towarzysząc nam przy okazji rozmaitych wydarzeń, edukują, pomagając młodemu pokoleniu rozwijać swoje zainteresowania i artystyczne talenty. Dodam, że wiele z nich tradycyjnie funkcjonuje przy strażackich remizach Ochotniczych Straży Pożarnych, wpisując się w szeroki wachlarz działań tej tak ważnej dla całego społeczeństwa i naszego regionu formacji – mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Komisja Konkursowa zarekomendowała udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację 51 zadań, na łączną kwotę 350 000 zł.

malopolskie.pl

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast