Nie przegap
Strona główna » Archiwum tagów: budżet

Archiwum tagów: budżet

Gmina Szczurowa z budżetem na rok 2019

Budżet dla Gminy Szczurowa na rok 2019 został uchwalony 25 stycznia 2019 r. na sesji Rady Gminy Szczurowa. Radni przyjęli zaproponowany przez Wójta Gminy projekt budżetu, i podjęli uchwałę, która określa sposób wydatkowania środków w 2019 roku. Zaplanowana kwota dochodów to 49 006 608,00 zł, a zakładane wydatki to 55 058 888,00 zł. Na inwestycje Gmina Szczurowa planuje przeznaczyć sumę ...

Czytaj więcej »

Wojnicz / Budżet na nowy rok uchwalony

28 grudnia odbyła się ostatnia w 2018 roku sesja Rady Miejskiej w Wojniczu, która była okazją do podsumowań dotychczasowych działań i wytyczenia planów na kolejny rok. Najważniejszym punktem obrad było uchwalenie budżetu gminy na rok 2019. Projekt uchwały budżetowej został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe oraz Regionalną Izbę Obrachunkową i ostatecznie uchwalony przez radnych większością głosów. Nikt nie był przeciw, ...

Czytaj więcej »

Brzesko / Budżet Gminy uchwalony

W środę 30 stycznia 2019 r. radni Rady Miejskiej w Brzesku przyjęli uchwałę budżetową na rok 2019. W budżecie Gminy Brzesko przewidziano dochody w wysokości 145 mln zł. (dokładnie 145.223.039 zł) i wydatki w wysokości 149 mln zł. (dokładnie 149.665.024 zł). Budżet będzie budżetem deficytowym -różnicę mają pokryć pożyczki oraz emisje papierów wartościowych. Za przyjęciem budżetu głosowało 14 radnych, nikt nie ...

Czytaj więcej »

W budżecie Gminy Nowy Wiśnicz na 2019 rok ponad 15 mln zł przeznaczono na inwestycje

20 grudnia w sali obrad w Ratuszu Miejskim odbyła się III sesja Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu, podczas której najważniejszym punktem było przyjęcie budżetu gminy na 2019 rok. Dochody budżetu gminy Nowy Wiśnicz ustalono na poziomie 65 760 995,45 zł, a wydatki w łącznej kwocie 67 113 834,45 zł z czego na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 15 138 957,99 zł. W budżecie na rok 2019 podobnie ...

Czytaj więcej »

Budżet powiatu na 2019 rok wciąż ze wzrostem dochodów

Blisko 167 mln – tyle wyniosą dochody Powiatu Tarnowskiego w 2019 roku. To wzrost o 15% w stosunku do mijającego roku. Tym samym, od kilku lat, utrzymuje się tendencja stałego wzrostu dochodów powiatu. – Warty podkreślenia jest wzrost dochodów z tytułu podatku PIT. To świadczy o coraz lepszej sytuacji na rynku pracy, zarówno ogólnokrajowym, jak i lokalnym. Cztery lata temu ...

Czytaj więcej »

Borzęcin / Projekt budżetu z perspektywami

15 listopada br. wójt gminy Janusz Kwaśniak przedłożył Radzie Gminy Borzęcin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie projekt budżetu gminy Borzęcin na 2019. Aktualnie komisje Rady Gminy pracują nad jego ostatecznym kształtem. Przedłożony projekt budżetu zamyka się po stronie dochodów kwotą 38 milionów 305 tysięcy 730 złotych, a po stronie wydatków kwotą 36 milionów 899 tysięcy 674 złotych. Różnica między ...

Czytaj więcej »

Bochnia. Ponad 31,5 miliona złotych na inwestycje w 2018 roku

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Bochni uchwalono budżet na 2018 rok. Nad przedstawionym przez starostę bocheńskiego Ludwika Węgrzyna projektem budżetu pochyliło się 19 radnych, z czego 17 wydało opinię pozytywną a 2 radnych wstrzymało się od głosu. Budżet powiatu na 2018 rok zakłada: • kwota planowanych dochodów: – dochody bieżące – 92 055 419,24 zł (w roku 2017:  93 ...

Czytaj więcej »

Rzezawa. Rekordowy budżet na 2018 rok przyjęty

Rada Gminy Rzezawa jednogłośnie przyjęła projekt budżetu gminy na 2018 rok przedstawiony przez wójta Mariusza Paleja. W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 46 262 739,82 złotych, natomiast wydatki w wysokości 49 056 579,82 złotych. Łączna suma wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych, które znalazły się w tegorocznym budżecie gminy, wynosi rekordowe 15 294 316,20 złotych. Dzięki tak dużej kwocie w budżecie Gminy Rzezawa ...

Czytaj więcej »

Chodnik do przyszłości

Projekt budżetu na zbliżający się wielkimi krokami nowy 2018 rok. to jeden z ważniejszych dokumentów z jakimi każdy świadomy obywatel powinien się zapoznać, gdyż jest to plan radnych na wydanie naszych ciężko zarobionych pieniędzy. Lektura może nie jest porywająca, wszak po urzędowym piśmie nie można spodziewać się wciągającej fabuły, ale kiedy już pokona się opór i zagłębi kilkadziesiąt stron pełnych ...

Czytaj więcej »

Reforma nadwyręży budżet gminy

Reforma oświatowa budzi niepokój w samorządach gminnych głównie ze względu na jej koszty, które jak uczy doświadczenie poniosą właśnie one. Dlatego nadchodzące zmiany w szkolnictwie wzbudzają niepokój na przykład wójta gminy Iwkowa Bogusława Kamińskiego. – Na przyszłość oświaty w naszej gminie patrzymy z niepokojem – mówi wójt. – Według wstępnych obliczeń, ponieważ jeszcze nie wszystko wiemy, na przykład na ile ...

Czytaj więcej »

Rekordowy budżet gminy Czchów

Ponad 53 miliony złotych wynosi tegoroczny budżet gminy Czchów. Z tego aż 10 milionów przeznaczono na inwestycje. Gmina złożyła około dziesięć wniosków do Urzędu Marszałkowskiego na dotacje do swoich działań w zakresie między innymi wodociągowania, kanalizacji i budowy chodników. Do końca czerwca okaże się z ilu tych środków gmina będzie mogła skorzystać. Burmistrz Marek Chudoba liczy, że gmina otrzyma w ...

Czytaj więcej »

Budżet Małopolski na 2017 rok przyjęty

W trakcie XXI Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego radni przyjęli rekordowy budżet Małopolski na przyszły rok. Sejmik zadecydował także m.in. o przekazaniu 48 gminom 700 tys. zł na program „Jeżdżę z głową”. Specjalnymi gośćmi sesji byli młodzi kolędnicy z Grupy Orawskiej „Małe Podhale” z gminy Jabłonka, którzy pięknym śpiewem i barwnymi przebraniami przypomnieli na początku sesji małopolskie tradycje bożonarodzeniowe. Po występie młodzieży radni przystąpili do procedowania ...

Czytaj więcej »

Budżet gminy w RIO

W gminie Czchów powstał projekt budżetu, który trafił do Regionalnej Izby Obrachunkowej. – Jest to przede wszystkim budżet zrównoważony. Po dwóch latach posuchy od przyszłego roku, kiedy zostaną uruchomione nowe środki europejskie jest to budżet dający nadzieję na realizacje wielu nowych posunięć – cieszy się burmistrz Czchowa Marek Chudoba. – Ten budżet tylko na wydatki majątkowe wzrośnie, ponieważ będzie to ...

Czytaj więcej »

Pieniądze na sprawy najważniejsze!

W samorządach trwają intensywne prace nad przygotowaniem budżetu na przyszły rok. Potrzeb jest bardzo wiele, a możliwości budżetu ograniczone. Nie wszystkie propozycje mogą być uwzględnione, trzeba wybierać. Pewne wydatki są pilniejsze inne muszą poczekać. Nie każdego można zadowolić. Nie jest łatwo przekonać zawiedzionych, wytłumaczyć że ich propozycje, choć niewątpliwie ważne, muszą zostać odłożone na przyszłość, bo są sprawy jeszcze ważniejsze. ...

Czytaj więcej »