Nie przegap
Strona główna » Archiwum tagów: POKL

Archiwum tagów: POKL

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Czchów

Gmina Czchów, w partnerstwie z gminą Gnojnik i gminą Iwkowa wkroczyła w kolejny etap realizacji projektu systemowego pn. „Jesteśmy najlepsi”. Na potrzeby projektu opracowano Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Czchów na 2013r., w którym zawarto szczegółowe formy wsparcia, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników projektu. „Jesteśmy najlepsi” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego *** Głównym celem ...

Czytaj więcej »

Każde dziecko jest inne

„Dziś nauka – jutro sukces” – to tytuł projektu realizowanego w Gminie Szczurowa od 1 marca 2012 roku w ramach Priorytetu IX PO KL: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Podstawa programowa kształcenia ogólnego wprowadzona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z ...

Czytaj więcej »

Szach-Mat! Młodzi szachiści debiutują w Szczurowej

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany jest projekt pt. „Szach-Mat! Młodzi szachiści debiutują w Szczurowej.” Grupą docelową w projekcie są chłopcy i dziewczęta uczęszczające do szkoły podstawowej i gimnazjum w miejscowości Szczurowa. Proces rekrutacji odbył się w miesiącu grudniu w ubiegłym roku. Od stycznia trwają zajęcia z trzema grupami – z jedną 14 osobowa składającą się z uczniów szkoły ...

Czytaj więcej »