Nie przegap
Strona główna » Archiwum tagów: UE

Archiwum tagów: UE

Pożyczki unijne – 5 rzeczy, które warto wiedzieć

Gdzie po pożyczkę unijną? Na początek warto odwiedzić stronę http://pożyczkaunijna.pl i dowiedzieć się, czy spełniamy warunki do udzielenia pożyczki, a następnie odwiedzić oddział Lubelskiej Fundacji Rozwoju przy ulicy Zamkniętej 10/Wielickiej 29 w Krakowie, gdzie uzyskamy komplet informacji. Pracownicy LFR udzielają bezpłatnej pomocy przy wypełnieniu wniosku o udzielenie pożyczki unijnej. Jaka jest wysokość i oprocentowanie? Przedsiębiorcy mogą otrzymać pożyczki unijne na ...

Czytaj więcej »

Trwają wybory do Parlamentu Europejskiego

Już w niedzielę wybory!

Punktualnie o godz. 7.00 w tysiącach lokali wyborczych w całej Polsce rozpoczęły się wybory do Parlamentu Europejskiego. W Polsce w 2019 roku zostały one zarządzone na 26 maja. Obywatele głosujący w Polsce dokonają wyboru 52 spośród łącznej liczby 705 eurodeputowanych. Są to czwarte wybory do PE od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Głosowanie odbędzie się w godzinach 7:00 – ...

Czytaj więcej »

Iwkowa. „Nowe kompetencje – nowe szanse”

Nowa era komputera dla mieszkańców Gminy Iwkowa. Pod takim hasłem trwają szkolenia komputerowe w ramach bezpłatnego projektu pt: „Nowe kompetencje – nowe szanse.” zakładającego podniesienie kompetencji informatycznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, dotyczącego projektu „NOWA ERA KOMPUTERA – poprawa umiejętności ...

Czytaj więcej »

W 2019 roku aż 900 mln zł z UE trafi do Małopolan

Tworzenie nowych miejsc w przedszkolach, wsparcie dla przedsiębiorców, projekty aktywizujące bezrobotnych oraz osoby niesamodzielne – to tylko niektóre z działań jakie uda się zrealizować w tym roku w Małopolsce, dzięki środkom z Unii Europejskiej. Do regionu trafi aż 900 mln złotych, które zostaną rozdysponowane w ramach 27 konkursów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Nieustanny rozwój regionu to priorytet działań Samorządu Województwa Małopolskiego. W obecnej kadencji kładziemy ...

Czytaj więcej »

Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności

Dr Czesław Siekierski, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi  „Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności” – prezentacja komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. W dniu 29 listopada komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan przedstawił komunikat „Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności” uwzględniający wynik konsultacji publicznych oraz prezentujący wizję Komisji co do przyszłości Wspólnej ...

Czytaj więcej »

Zmiany w zasadach przekraczania zewnętrznych granic UE

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zaostrzyły przepisy Kodeksu Granicznego Schengen dotyczące zasad przekraczania granic zewnętrznych. Od 7 kwietnia wszystkie osoby przekraczające zewnętrzną granicę będą podlegać szczegółowej odprawie granicznej. Zmiana regulacji Kodeksu Granicznego Schengen nakłada na wszystkie Państwa Członkowskie obowiązek dokładnego sprawdzania każdej osoby, która wjeżdża na terytorium strefy Schengen lub je opuszcza.  Nowelizacja Kodeksu Granicznego Schengen jest reakcją Unii ...

Czytaj więcej »

Infrastruktura dla lepszej obsługi podróżnych

Gmina Szczurowa wspólnie z Dębnem, Borzęcinem, Gnojnikiem, Czchowem, Iwkową i Brzeskiem przygotowała wniosek o dofinansowanie projektu, dotyczącego usprawnienia zbiorowego systemu transportowego, a przy tym zmniejszenia niskiej emisji. Koncepcją złożonego do dofinansowania projektu jest umożliwienie mieszkańcom Gminy Szczurowa sprawnej przesiadki z samochodu lub roweru, który będzie mógł pozostawić na wybudowanym parkingu w systemie „parkuj i jedź”, na połączenie autobusowe, a następnie ...

Czytaj więcej »

Gmina Borzęcin Liderem pozyskiwania środków unijnych w powiecie brzeskim

Przed kilkoma dniami ukazał się kolejny już, 11 Raport Roczny Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, prezentujący dane na temat wykorzystania środków z Funduszy Europejskich według stanu na koniec czerwca 2015 roku. W przygotowanym opracowaniu zawarto zestawienie ilości i wartości projektów według programów operacyjnych i jednostek administracyjnych województwa małopolskiego. Chodzi o fundusze ze środków Unii Europejskiej na lata 2007-2013 dostępnych w ramach ...

Czytaj więcej »

Wymiana poglądów z Sekretarzem Rolnictwa USA Tomem Vilsackiem

W dniu 30 listopada 2015 na forum Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego (AGRI) gościł Sekretarz ds. Rolnictwa USA, Pan Tom Vilsack. Pan Vilsack przez dwie kadencje był gubernatorem Stanu Iowa (od 1999 do 2007). Będąc szefem Departamentu ds. Rolnictwa USA przez niemal 7 lat, Sekretarz Vilsack posiada szerokie doświadczenie w obszarze polityki rolnej. W trakcie posiedzenia Komisji AGRI, ...

Czytaj więcej »

Wsparcie dla sektora rolnego w wypadku kryzysów

Parlament Europejski przyjął sprawozdanie przewodniczącego komisji rolnictwa i rozwoju wsi, europosła PSL Czesława Siekierskiego w sprawie współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich w odniesieniu do roku 2015. Oznacza to, że zapewnione zostało finansowanie na przyszły rok dla rezerwy w wypadku kryzysów w rolnictwie, której wysokość w projekcie budżetu UE na 2016 r. została określona na kwotę 446,1 mln euro. – Cieszę ...

Czytaj więcej »

II Edycja Ogólnopolskich Dni Otwartych Funduszy Europejskich na Miasteczku Ruchu Drogowego w Mikluszowicach

8 maja 2015 r. w Mikluszowicach zorganizowano Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Program imprezy obfitował w szereg atrakcji skierowanych do dzieci i młodzieży. Uroczystość otworzyli Pani Angelika Świerblewska – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikluszowicach oraz Pan Jan Pająk – Wójt Gminy Drwinia, który pokrótce przedstawił inwestycje w Gminie Drwinia zrealizowane przy współudziale funduszy europejskich. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Pan Mateusz ...

Czytaj więcej »

KE zatwierdziła program regionalny dla Małopolski

Małopolska otrzyma prawie 2,9 mld euro na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-20. Dokument zatwierdzający podpisała Corina Cretu, Komisarz ds. Polityki Regionalnej. – Satysfakcja i radość z zatwierdzenia programu jest tym większa, że włożyliśmy w cały proces ogromną pracę. To nie były łatwe rozmowy, dlatego tym bardziej cieszymy się, że udało się nam wywalczyć to, na czym zależało nam najbardziej ...

Czytaj więcej »

Budowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bratucice i Okulice

Projekt zrealizowany został w województwie małopolskim, powiecie bocheńskim, gminie Rzezawa, w miejscowości: Okulice, Bratucice, w tym budynek oczyszczalni zlokalizowany jest w miejscowości Okulice. Realizacja projektu została wyznaczona od 01.04.2010 r., do 30.09.2014 r. natomiast samo wykonanie prac budowlano montażowych trwało od 04.09.2012 r., do 31.05.2014 r. Wybudowano oczyszczalnie mechaniczno-biologiczną o przepustowości ścieków 300m³/dobę. Wykonana oczyszczalnia ścieków bytowo-gospodarczych pracuje w zamkniętym ...

Czytaj więcej »

Plebiscyt „MAŁOPOLSKA. Widać zmiany” przedłużony do 7 października

Z czego jesteśmy dumni? Co jest dla nas ważniejsze: inwestycje w edukację, zdrowie czy transport? Podziel się z nami swoją opinią i głosuj na najlepszą inicjatywę lokalną zrealizowaną z Funduszy Europejskich w Twoim powiecie. Dla autorów najciekawszych uzasadnień organizator konkursu, Województwo Małopolskie, przygotował nagrody – czytniki e-booków. Wyjątkową, pamiątkową statuetkę otrzymają autorzy projektów, które zdobyły najwięcej głosów w poszczególnych powiatach. ...

Czytaj więcej »