ADV
Wiadomości

Tarnowscy policjanci wspólnie z WOT kontrolują przestrzeganie warunków kwarantanny domowej

Z uwagi na ciągle rosnące ryzyko zakażenia się koronawirusem tarnowscy policjanci wspierają służby sanitarne w walce z rozprzestrzenianiem się tego groźnego patogenu. Policjantom pomagają żołnierze 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej z Krakowa. Przypominamy, że powiadomienie o objęciu kwarantanną jest wiążące prawnie.

Od dzisiaj wchodzą nowe bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące przemieszczania się osób, jak również tych osób, które zostały objęte kwarantanną. Co to oznacza?

Od dziś każdy objęty kwarantanną domową niejako automatycznie poddaje takiej kwarantannie wszystkich współlokatorów miejsca, które zadeklarował jako miejsce kwarantanny. Oznacza to, że osoby powracające z zagranicy takiej kwarantannie poddają również całą swoją rodzinę, która będzie przebywała pod tym samym adresem. To z kolei rodzi kolejne obostrzenia związane, chociażby z robieniem codziennych zakupów, czy wyjściem z psem.

Mundurowi przynajmniej raz na dobę sprawdzą, czy osoby wskazane przez inspektora sanitarnego stosują się do zasad kwarantanny i pozostają w miejscu odizolowania. Obecnie na terenie garnizonu tarnowskiego jest niemal 2000 osób objętych kwarantanną. To jest ponad 1300 adresów codzienne do skontrolowania. Aktualnie w sprawdzeniu pomagają nam żołnierze 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialne z Krakowa. Oddelegowanych aktualnie jest 10 wojskowych, którzy codziennie wspólnie z tarnowskimi policjantami przeprowadzają kontrolę nałożonego obowiązku izolacji. Przypominamy, że osoby sprawdzające poprawność warunków kwarantanny są zawsze umundurowane, a kontrole odbywają się pośrednio poprzez połączenie telefoniczne.

W trakcie kontroli mundurowi pytają o stan zdrowia oraz ewentualne potrzeby osób objętych kwarantanną. Informacje te niezwłocznie są przesyłane do właściwych służb. Zdarza się, że do policjantów są kierowane prośby o dostarczenie artykułów spożywczych, środków czystości, środków do dezynfekcji, opału czy prośby o podanie numeru telefonu do instytucji pomocowej. W takich przypadkach mundurowi przekazują uzyskane informacje do miejskich/powiatowych ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, których zadaniem jest udzielenie takiej pomocy.

Apelujemy o rozsądek. Jeśli jesteśmy objęci kwarantanną, to mamy obowiązek być w miejscu kwarantanny. Za opuszczenie miejsca kwarantanny grozi bardzo wysoka grzywna.

Ponawiamy apel do wszystkich, wobec których zastosowano lub zalecono kwarantannę, o stosowanie się do poleceń służb sanitarnych oraz instytucji państwowych. Osoby takie powinny, nawet nie z przymusu prawnego, ale społecznego obowiązku dbania o innych współobywateli, poddać się rygorom izolacji.

Osoby objęte kwarantanną mają możliwość uruchomienia na swoich telefonach komórkowych „domowej kwarantanny”, gdzie będzie możliwość wykonania sprawdzeń zdalnie. Pomoże to w sposób pośredni służbom mundurowym do realizacji innych zadań. Zachęcamy do pobrania takiej aplikacji https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa

Więcej informacji na https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/ lub pod specjalnie uruchomionym numerem telefonu infolinii NFZ 800-190-590.

foto: Muzeum Okręgowe w Tarnowie

KMP Tarnów

Podobne artykuły

Back to top button