ADV
Powiat TarnowskiWiadomości

Tarnowskie innowacyjne rozwiązania laureatem IX edycji konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa

 Drugi dzień targów MSPO 2021 skoncentrował się wokół przyznawania nagród Lider Bezpieczeństwa Państwa. Jury jak co roku docenia najbardziej innowacyjne technologie, usługi, projekty. Także tarnowskie Zakłady Mechaniczne zostały nominowane do udziału w IX edycji konkursu LBP w kategorii Innowacyjny produkt. Zgłoszone zostały dwa produkty — System zwalczania BSL (bezzałogowych statków latających) oraz Stanowisko dowodzenia.

System zwalczania BSL to projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego podstawą jest wielolufowy karabin maszynowy WKLM kal. 12,7 mm zintegrowany z głowicą optoelektroniczną osadzonej na zdalnie sterowanej, obrotowej podstawie z precyzyjnym układem napędowym zasilanym elektrycznie. W jego skład wchodzi także niezależna, nieobrotowa stacja radiolokacyjna oraz stanowisko operatora.

System jest przeznaczony do fizycznego przeciwdziałania powietrznym bezzałogowcom, może też zwalczać samoloty i śmigłowce przez całą dobę i w każdych warunkach atmosferycznych. Cechuje się także modułową budową, co umożliwia rekonfigurację systemu zgodnie z wymaganiami potencjalnego użytkownika.
System zwalczania BSL może być stosowany w systemach obrony przeciwlotniczej, do zwalczania wrogich bezzałogowych statków powietrznych i wolno lecących pocisków manewrujących. Jest również efektywny przeciwko sile żywej oraz naziemnemu sprzętowi wojskowemu.

Jest to rozwiązanie w pełni oparte o rodzimą myśl inżynierską. Zarówno sam środek ogniowy, jak i system kierowania ogniem są dziełem rodzimych inżynierów i zasługą kompetencji Spółki, które były budowane latami.

Stanowisko dowodzenia to pojazd z dedykowanym terminalem dowodzenia i kierowania walką oraz środkami łączności, który umożliwia wymianę informacji z nadrzędnym stanowiskiem dowodzenia, stacją radiolokacyjną oraz komunikację i monitorowanie stanu gotowości i prowadzonych działań przez podległe jednostki ogniowe. Stanowisko dowodzenia zabudowane jest na pojeździe Jelcz. Jest to zaprojektowany do celów wojskowych specjalny pojazd, przeznaczony pod zabudowy specjalne, do użycia na drogach publicznych oraz utwardzonych drogach w warunkach terenowych. Stanowiska pracy dowódców znajdują się w kabinie pojazdu. Stanowisko dowodzenia realizuje proces dowodzenia baterią jednostek ogniowych przeznaczone, jest do realizacji dwóch rodzajów dowodzenia: dowodzenia taktycznego (kierowania walką) oraz dowodzenia ogniowego (kierowania ogniem). Kontener łączności zamontowany jest na części załadunkowej pojazdu. Stanowi on zabudowę dla urządzeń teleinformatycznych i układów zasilania stanowiska dowodzenia. Część kontenera stanowi ochronę fizyczną dla urządzeń znajdujących się w strefie RED oraz ochronę przed emisją elektromagnetyczną. Oprogramowanie stanowiska dowodzenia ma za zadanie wspomaganie procesów dowodzenia i kierowania walką podległych środków ogniowych. Przetwarza i obrazuje sytuację powietrzną z dołączonych źródeł oraz informację operacyjno-taktyczną na szczeblu baterii.

Przedstawione stanowisko dowodzenia jest w pełni myślą techniczną polskich inżynierów. Wdrożono go już w Przeciwlotniczym Systemie Rakietowo Artyleryjskim PSR-A PILICA. Jest jednak uniwersalnym elementem, który dzięki zastosowanym rozwiązaniom może być skalowalne również do innych programów/projektów na rzecz obronności Państwa takich jak np. NOTEĆ, SONA, NAREW lub też modernizacji już istniejących systemów np. ŁOWCZA-REGA. Przedstawione stanowisko dowodzenia może znaleźć szerokie zastosowanie w Siłach Zbrojnych RP.

*

Kapituła konkursu doceniła tarnowskie rozwiązania, przyznając nagrody obydwu zgłoszonym wyrobom. Innowacyjność i nowoczesność obydwu produktów sprawiła, że zostały one nagrodzone przez Jury.

ZMT

blank

Podobne artykuły

Back to top button