ADV
blank
Kultura
Trending

Brzesko. TEATRALNE LUSTRA – Czas-Start! ruszyły zapisy

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – Biuro Organizacyjne w Tarnowie wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Brzesku zapraszają dziecięce i młodzieżowe zespoły teatralne do udziału w 10. Konfrontacjach Teatrów Dzieci i Młodzieży TEATRALNE LUSTRA, które odbędą się w dniach 10-12 maja 2022 r. w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym im. Jana Pawła II w Brzesku, pl. Targowy 10.

TEATRALNE LUSTRA to projekt teatralno-edukacyjny, którego celem jest prezentacja dokonań teatrów dziecięcych i młodzieżowych z powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego, inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej, promocja i wspieranie amatorskiej twórczości teatralnej oraz doskonalenie warsztatu instruktora teatralnego.

Wszystkie przedstawienia teatralne oceniać będzie Zespół Konsultantów, który przyzna nagrody i wyróżnienia oraz Nagrodę Główną DIAMENTOWE LUSTRO.

Zespoły oceniane są w dwóch kategoriach wiekowych:

  • teatry dziecięce (7-12 lat)
  • teatry młodzieżowe (13-16 lat)

W trakcie Konfrontacji odbędą się dyskusje po spektaklowe realizatorów widowisk teatralnych z Zespołem Konsultantów.

W załączeniu przedkładamy Regulamin 10. Konfrontacji Teatrów Dzieci i Młodzieży TEATRALNE LUSTRA oraz kartę zgłoszenia, której skan należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2022 r. na adres: i.stanaszek@mcksokol.pl

Karta zgłoszenia przesyłana pocztą elektroniczną musi być własnoręcznie podpisana przez opiekuna zespołu teatralnego i opieczętowana.

Dodatkowych informacji udziela koordynator Konfrontacji Ilona Stanaszek tel.18 5340689, e-mail: i.stanaszek@mcksokol.pl.

Regulamin <==

Karta zgłoszenia <==

Źródło: MOK Brzesko

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Brzeski Andrzej Potępa. Powiat Brzeski ufunduje również nagrody dla uczestników 10. Konfrontacji Teatrów Dzieci i Młodzieży TEATRALNE LUSTRA.

blank

Podobne artykuły

Back to top button