ADV
Wiadomości
Trending

Trwa konkurs Ministra Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie 2024”

Minister Obrony Narodowej ogłosił kolejne konkursy ofert pn. „Strzelnica w powiecie”. Dofinansowane mogą zostać zadania związane z budową strzelnic wirtualnych i pneumatycznych wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiającym prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego. Do konkursu mogą zgłaszać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego, jak i wojewódzkiego, na terenie których nie ma strzelnic klasycznych.  

– Zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich to jeden z celów ogłoszonego przez Ministra Obrony Narodowej konkursu „Strzelnica w powiecie 2024”. To również szansa na aktywizację i popularyzację szkolenia strzeleckiego w szczególności wśród młodzieży – zwłaszcza tych szkół ponadpodstawowych, w których realizowane są resortowe projekty edukacyjne, tj. np. Oddziały Przygotowania Wojskowego czy Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe. To konkretna propozycja rozwojowa, dlatego serdecznie zachęcam małopolskie samorządy do zgłaszania swoich ofert – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Oferty można składać do 1 marca 2024 roku.

W ramach konkursu samorządy mogą otrzymać dofinansowanie:
•    do 200 tys. zł – na zadania związane z utworzeniem strzelnic wirtualnych wraz z wyposażeniem strzeleckim,
•    do 300 tys. zł – na zadania związane z utworzeniem strzelnic pneumatycznych typu zamkniętego wraz z wyposażeniem strzeleckim.

Wkład finansowy jednostki samorządu terytorialnego powinien wynosić minimum 20% całkowitego kosztu realizacji zadania.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 29 marca 2024 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji pod numerami telefonów: 261 877 739, 261 824 206, 261 877 721, 261 845 325 oraz pod adresem e-mail: projektstrzelnice@ron.mil.pl.

Szczegóły konkursów dostępne są pod linkami:
1/2024/CWCR – strzelnice wirtualne  
2/2024/CWCR – strzelnice pneumatyczne  

malopolska.uw.gov.pl

Podobne artykuły

Back to top button