ADV
Wiadomości

Trwają zapisy do kolejnej edycji Małopolski Projekt Ekologiczny Ekoszkoła-Ekoprzedszkole-Ekouczeń 2024

Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie i Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Bł. Karoliny Kózkówny  w Borzęcinie Dolnym organizują w roku 2024: MAŁOPOLSKI PROJEKT EKOLOGICZNY EKOSZKOŁA-EKOPRZEDSZKOLE-EKOUCZEŃ 2024. Partnerem wspierającym organizację projektu jest Małopolski Kurator Oświaty.

Zgłoszenie należy przesłać do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Bł. Karoliny Kózkówny w Borzęcinie Dolnym do dnia 28 czerwca 2024 r. za pomocą pisemnej deklaracji uczestnictwa lub skanu.

Koordynatorami Projektu są Piotr Kania dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, tel./fax. 14 684 60 13, kom. 503 025 121; e-mail: konkurs@borzecin.pl oraz Cecylia Czaja – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym, tel. 14 684-66-33, kom. 500 585 765, e-mail: spdolny7@gmail.com.

Małopolski Projekt Ekologiczny Ekoszkoła – Ekoprzedszkole – Ekouczeń 2024 składa się z trzech odrębnych Konkursów:

  1. Konkurs EKOSZKOŁA
  2. Konkurs EKOPRZEDSZKOLE
  3. Konkurs EKOUCZEŃ

Wszelkie informacje dotyczące Projektu można znaleźć na stronie internetowej www.projektekoszkola.pl oraz na stronie Facebook pod adresem: www.facebook.com/projektekologiczny Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych Konkursów zawierają ich odrębne Regulaminy, dostępne na stronie: https://projektekoszkola.pl/regulamin/.

Na Konkurs EKOSZKOŁA składają się:

  • Runda I – Film ekologiczny – runo leśne

Kategoria wiekowa: uczniowie klas IV – VIII

Szkoła przygotowuje jeden film (nagranie wideo) przedstawiający bogactwo runa leśnego (flory i fauny) swojej miejscowości, gminy. Czas filmu nie może przekroczyć trzech minut.

  • Runda II – Prezentacja multimedialna z przebiegu działań ekologicznych

Kategoria wiekowa: uczniowie klas I – VIII

Szkoły przygotowują prezentację multimedialną z przebiegu działań ekologicznych, obejmującą wyłącznie ostatnie dwa lata szkolne (2022/2023 i 2023/2024).

  • Runda III – Fotografia przyrody miejscowości, gminy

Kategoria wiekowa: uczniowie klas IV – VIII.

Szkoły uczestniczące w Projekcie wykonują i przesyłają 3 – 5  fotografii przedstawiających piękno  przyrody swojej okolicy. Może to być zdjęcie krajobrazowe, panorama lub zbliżeniowe fauny lub flory.

  • Runda IV – Plakat lub makieta

Kategoria wiekowa: uczniowie klas I – III

Konkurs na plakat lub makietę ekologiczną wykonaną dowolną techniką plastyczno-techniczną, przy jednoczesnym obowiązkowym wykorzystaniu elementów z surowców wtórnych, przeznaczony jest dla uczniów klas I–III szkół podstawowych z województwa małopolskiego. Zainteresowane Szkoły  przesyłają jeden plakat wykonany z udziałem uczniów w rozmiarze 100 x70 cm lub jedną makietę o rozmiarach 50×35 cm.

Prace konkursowe należy przekazać do Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie w terminie do dnia 28 czerwca 2024 r.

Konkurs  EKOUCZEŃ to Konkurs z zakresu wiedzy. Adresowany jest do wszystkich uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z województwa małopolskiego.

Konkurs przeprowadzony zostanie w II etapach:

  1. etap szkolny – test wiedzy online dnia 19 września 2024 r. (pisany w danej szkole),
  2. etap wojewódzki – pisemny test wiedzy odbędzie się w siedzibie Organizatora Projektu 26 września 2024 r.

Zakres wiedzy wymagany na poszczególnych etapach konkursu: wiadomości i umiejętności z ekologii i ochrony przyrody z uwzględnieniem następujących form ochrony przyrody: Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy oraz Rudniański Park Krajobrazowy.

Konkurs EKOPRZEDSZKOLE – Plakat lub makieta.

Konkurs na plakat lub makietę ekologiczną wykonaną dowolną techniką plastyczno-techniczną, przy jednoczesnym obowiązkowym wykorzystaniu elementów z surowców wtórnych, przeznaczony jest dla Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych z województwa małopolskiego. Zainteresowane Przedszkola/Oddziały  przesyłają jeden plakat wykonany z udziałem dzieci w rozmiarze 100 x70 cm lub jedną makietę o rozmiarach 50×35 cm do Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie w terminie do dnia 28 czerwca  2024 r. Tematyka pracy plastycznej: „EKOLOGICZNE PRZEDSZKOLE/SZKOŁA”. Prace muszą być  wykonane wyłącznie na Projekt Ekologiczny EKOPRZEDSZKOLE 2024.

Szkoły nie mają obowiązku uczestnictwa we wszystkich Konkursach.

Tytuł „EKOSZKOŁA 2024”, otrzymuje na rok Szkoła o najwyższej punktacji uzyskanej po zsumowaniu wyników z Konkursu EKOSZKOŁA, z rund (od I do IV).

Tytuł „EKOPRZEDSZKOLE 2024”, otrzymuje na rok Przedszkole lub Oddział Przedszkolny o najwyższej punktacji uzyskanej w Konkursie EKOPRZEDSZKOLE.

Tytuł „EKOUCZEŃ 2024” otrzymuje uczeń, który zdobędzie największą liczbę punktów w Konkursie EKOUCZEŃ w każdej kategorii wiekowej.

Wyniki wszystkich Konkursów zostaną ogłoszone podczas podsumowania Projektu w październiku 2024 roku.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w naszym Projekcie.

Organizatorzy

Podobne artykuły

Back to top button