ADV
Wiadomości

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Obywatele Ukrainy nie muszą zgłaszać się do placówek SG w celu wydania poświadczenia o przekroczeniu przez nich granicy. Просимо громадян України не з’являтися в підрозділах Прикордонної служби з метою видачі їм довідки про перетин кордону.

Obywatele Ukrainy oraz ich małżonkowie, którzy przekroczyli granicę z Ukrainy do Polski w okresie od dn. 24 lutego br., powinni złożyć w urzędach gmin wnioski o nadanie numeru PESEL. Umożliwi im to korzystanie z pełnego pakietu pomocy na terenie Polski, przyznanego na podstawie przepisów tzw. specustawy – w tym świadczeń socjalnych, zdrowotnych i edukacyjnych.

Prosimy, aby obywatele Ukrainy nie zgłaszali się do placówek Straży Granicznej w celu wydania poświadczenia o przekroczeniu przez nich granicy. Dane obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę z Ukrainy do Polski od 24.02 br., są automatycznie wprowadzane do rejestru. Rejestr został stworzony, oraz jest prowadzony przez Straż Graniczną. Dane będą udostępniane urzędom gmin.

Obywatelom Ukrainy, którzy nie mają żadnych dokumentów tożsamości, rekomendujemy zgłaszanie się do konsulatów Ukrainy w celu ich wyrobienia.

Tekst ustawy Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Громадяни України та їх подружжя, які прибули до Польщі з України після 24 лютого 2022 року, для отримання номеру PESEL (ідентифікаційний номер) повинні особисто звернутися до відповідного органу (муніципальне управління). Це дозволить їм використовувати повний пакет допомоги в Польщі, на основі законів тaк званoгo спеціальнoгo акту – включаючи соціальні, медичні та освітні пільги. Просимо громадян України не з’являтися в підрозділах Прикордонної служби з метою видачі їм довідки про перетин кордону. Дані громадян України, які перетнули кордон з України до Польщi після 24 лютого 2022 року, автоматично вносяться до реєстру громадян України. Реєстр ведеться прикордонною службою тa всі дані будуть доступні для муніципальних установ.

Громадянам України, які не мають документів, pекомендуємо відвідати консульства України для отримання документів, що посвідчують особу.

strazgraniczna.pl

 

blank

Podobne artykuły

Back to top button