ADV
1
Wiadomości
Trending

W Brzesku porozumienie ponad podziałami?

W poniedziałek 30 maja 2022 r. opublikowane zostały wynik nowej edycji programu inwestycji strategicznych Polski Ład. W całym kraju pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego rozdysponowano 30 mld zł w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład bezzwrotne dofinansowanie Gmina Brzesko otrzymała 14 224 675,50 zł na realizację 3 zadań z zakresu modernizacji infrastruktury na terenie miasta Brzeska. Środki jakie otrzymało Brzesko w bieżącej edycji Polskiego Ładu to jedne z największych w historii brzeskiego samorządu.

W poprzedniej edycji Gmina Brzesko otrzymała 900 tys. zł na budowę skateparku w Parku Leśnym w Brzesku, 900 tys. zł remont drogi gminnej łączącej drogę powiatowa ul. Solskiego z autostradą A4 oraz 1,1 mln zł remont drogi w Porębie Spytkowskiej.

Kwota dofinansowania otrzymana podczas pierwszego rozdania na tle sąsiednich samorządów z terenu Powiatu Brzeskiego prezentowała się dosyć skromnie. Miało to także swój wydźwięk w komentarzach i dyskusji podczas sesji rady miejskiej, a także w skali ogólnopolskiej, gdzie pojawiła się informacja o utracie przez Brzesko 8 mln z tytułu zmian wprowadzonych w PIT i CIT.

Tym razem obeszło się bez zgrzytów (przynajmniej oficjalnie). Miało miejsce wspólne wystąpienie poseł Józefy Szczurek Żelazko (PiS) wraz z burmistrzem Brzeska (PSL), gdzie wspólnie poinformowali o bieżącym rozstrzygnięciu Polskiego Ładu (niemniej na oficjalnym profilu burmistrza brak tej informacji). Również sesja przebiegła nad wyraz spokojnie, a jej uczestnicy zajęci byli głównie wzajemnymi podziękowaniami i gratulacjami.

– Dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości na czele z Premierem Mateuszem Morawieckim do gminy Brzesko trafiła rekordowa kwota z drugiego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład. Bezzwrotne dofinansowanie na ponad 14 mln zł

Gmina nie otrzymała jeszcze tak dużego dofinansowania z budżetu Państwa.

Cieszę się, że Brzesko dzięki tym środkom zmodernizuje drogi śródmieścia i na osiedlu mieszkaniowym przez co będzie ładniej i bezpieczniej.

Kieruję również podziękowania na ręce Przewodniczącego Klubu Radnych PiS Rady Miasta Adama Kwaśniaka za współpracę i wskazywanie potrzeb mieszkańców – mówi poseł Józefa Szczurek Żelazko.

Gmina Brzesko
▪Remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Brzesko – osiedla mieszkaniowe – 4 632 114,50 zł
▪Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzesku wraz z budową miasteczka rowerowego i placu zabaw – 4 912 500,00 zł
▪Remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Brzeska-Śródmieście – 4 680 061,00 zł

Polski Ład – wartość zadań i wysokość dofinansowania

Zadanie Wartość zadania Dofinansowanie % dofinansowania
Pierwsze   4 875 910,00   4 632 114,50            95
Drugie   4 926 380,00   4 680 061,00            95
Trzecie   6 250 000,00   4 912 500,00            78,6
Razem 16 052 290,00 14 224 675,50            88,6

Zadanie1. Remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Brzesko – osiedla mieszkaniowe 

Zadanie polega na remoncie zaniedbanych, od wielu lat nieremontowanych dróg na miejskich osiedlach, na których występuje intensywny ruch kołowy i pieszy. Przebudowie zostanie poddanych łącznie ponad 3 kilometry dróg. Zakres prac obejmie roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i brukarskie. Wykonane zostaną krawężniki, chodniki, odwodnienia, bitumiczne nawierzchnie bitumiczne, oznakowania poziome i pionowe.

Prace prowadzone będą na odcinkach ulic Kossaka, Kościuszki, Mickiewicza, Ogrodowej, Dworcowej, Wyzwolenia, Bolesława Chrobrego, Świerkowej, Lawendowej, a także na osiedlu Jagiełły.

Zadanie 2. Remont dróg miejskich zlokalizowanych na terenie miasta Brzesko – śródmieście

Projekt dotyczy również remontów dróg w Brzesku, ale w innym rejonie. Chodzi o strategiczne ulice łączące handlowo-usługowe centrum miasta z pobliskimi osiedlami (Stare Miasto i Jagiełły) oraz ośrodkami kulturalno-społecznymi. Modernizacja obejmie śródmiejskie drogi o łącznej wartości blisko 3,7 kilometra.

Zakres prac jest taki sam jak w przypadku pierwszego projektu. Remonty wykonane zostaną na odcinkach ulic Legionów Piłsudskiego, Uczestników Ruchu Oporu, Głowackiego, Berka Joselewicza, Krótkiej, Długiej, Jana Sobieskiego, Puszkina, Fryderyka Chopina, Browarnej, Brzezowieckiej, Mieszka I oraz na osiedlu Jagiełły.

 Zadanie 3. Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzesku wraz z budową miasteczka rowerowego i placu zabaw

ZS-P Brzesko to największa w gminie placówka oświatowa, do której uczęszcza około 1000 uczniów. Aktualnie tereny przyszkolne są mocno zaniedbane. Projekt pozwoli na stworzenie innowacyjnej infrastruktury, która zachęci dzieci do aktywności fizycznej oraz poprawi jakość nauczania w szkole.

Zmodernizowany teren boiska i bieżni przyczyni się do rozwoju nowej oferty edukacyjnej. Wymiana chodników i parkingów będzie służyć także rodzicom uczniów oraz wszystkim mieszkańcom północnej części miasta. Osiedla Kopaliny-Jagiełły i Kościuszki-Ogrodowa liczą łącznie 7,5 tysiąca mieszkańców.

Miasteczko rowerowe usprawni coroczne przeprowadzanie egzaminu na kartę dla 300 dzieci z terenu gminy oraz wpłynie pozytywnie na wyniki zdawalności. Rozwiązania komunikacyjne poprawią dostępność obiektów w godzinach porannych i popołudniowych. Ujęty w projekcie plac zabaw wyposażony będzie w atrakcyjne urządzenia dla dzieci.


foto: Józefa Szczurek-Żelazko @fb
IB / brzesko.pl

Podobne artykuły

Back to top button