ADV
Wiadomości

W Brzesku zatrzymano dwóch Indonezyjczyków

Tuż przed weekendem funkcjonariusze Placówki SG w Tarnowie przeprowadzili w m. Brzesko kontrolę legalności pobytu na terytorium Polski wobec 2 obywateli Indonezji.

Dane cudzoziemców figurowały w bazach danych z dyspozycją przeprowadzenia czynności administracyjnych w sprawie zobowiązania do powrotu. W związku z powyższym Indonezyjczycy zostali zatrzymani.

Jak się okazało, jeden z mężczyzn nie odebrał wezwania do stawiennictwa do Placówki Straży Granicznej w Tarnowie w charakterze osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia – nielegalnego wykonywania pracy. Zdarzenie miało miejsce w lipcu ubiegłego roku, podczas przeprowadzonej przez funkcjonariuszy placówki SG w Tarnowie kontroli legalności zatrudnienia w spółce zatrudniającej cudzoziemców na terenie jednej z firm w Brzesku z branży meblarskiej.

Zdarzenie miało miejsce w lipcu ubiegłego roku, podczas przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Placówki SG w Tarnowie kontroli legalności zatrudnienia w spółce (agencji pracy) zatrudniającej cudzoziemców, którzy wykonywali pracę na rzecz i na terenie jednej z firm w Brzesku z branży meblarskiej.

Po przeanalizowaniu sytuacji zatrzymanych, Komendant Placówki Straży Granicznej w Tarnowie decyzją administracyjną zobowiązał jednego z cudzoziemców do powrotu w terminie 30 dni i orzekł zakaz ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw Schengen przez okres 1 roku.

Natomiast postępowanie prowadzone wobec drugiego Indonezyjczyka zostało umorzone, z uwagi na zalegalizowanie przez niego pracy w Polsce.

KaOSG

Podobne artykuły

Back to top button