ADV
Powiat BocheńskiWiadomości
Trending

W szpitalu w Bochni działa Pododdział Szybkiej Diagnostyki Internistyczno-Kardiologicznej

Pododdział Szybkiej Diagnostyki Internistyczno-Kardiologicznej obchodzi rocznicę swojego funkcjonowania – rozpoczął działalność w lipcu 2022 roku. Głównym powodem jego powstania jest ogromne zapotrzebowanie na pogłębioną diagnostykę i leczenie możliwe jedynie w warunkach szpitalnych, które powstało po ograniczeniach związanych z pandemią Covid-19. Inicjatorem powstania był dr Jarosław Gucwa, zastępca Dyrektora ds. Medycznych Bocheńskiego Szpitala.

Oddział specjalizuje się przede wszystkim w kompleksowej diagnostyce kardiologicznej, chorób przewodu pokarmowego i niedokrwistości, a także diagnostyce onkologicznej pacjentów, u których ze względu na objawy szczególnie konieczne jest szybkie wykluczenie choroby nowotworowej. Przyjmuje też pacjentów bezpośrednio z SOR, którzy potrzebują niedługiego leczenia szpitalnego, np. w przypadku znacznego odwodnienia, zakażeń wymagających krótkiej antybiotykoterapii dożylnej czy zaostrzeń niewydolności krążenia niezagrażających życiu

Pracownicy Oddziału dążą do jak najbardziej efektywnego wykorzystania czasu pobytu pacjenta w szpitalu. W tym celu, przy planowaniu dalszego leczenia personel jest w codziennym kontakcie z zespołem koordynującym diagnostyką obrazową, zespołem poradni specjalistycznych, a także Koordynatorką leczenia zabiegowego.

– Chcemy maksymalnie wykorzystać wszystkie zasoby naszego szpitala, żeby móc w jak najszybszym czasie kompleksowo diagnozować i leczyć naszych pacjentów – mówi dr Barbara Maszek, lekarz Oddziału.

Zespół Szybkiej Diagnostyki Internistyczno-Kardiologicznej tworzą lekarze SOR, a także lekarze i pielęgniarki Oddziału internistycznego. To cenne połączenie – lekarze z doświadczeniem z SOR są skoncentrowani na efektywności działania, a z kolei pielęgniarki z Oddziału Wewnętrznego wnoszą koncentrację na wysokiej jakości opiece u pacjentów hospitalizowanych, szczególnie ważnej u starszych pacjentów.

Dyżurka Oddziału, co jest innowacyjnym rozwiązaniem, nie jest podzielona na dyżurkę lekarską i pielęgniarską.

– Lekarze i pielęgniarki są dzięki temu w stałym kontakcie, działamy jak bardzo zgrany interpersonalny zespół terapeutyczny. Nie tracimy czasu na telefony, możemy na bieżąco dzielić się planem i uwagami na temat stanu chorych, to przyspiesza działanie i zwiększa bezpieczeństwo chorych – mówi dr Stanisław Górski, lekarz Oddziału.

– Oddział Szybkiej Diagnostyki jest potrzebny. Pacjent nie czeka w kolejce, a proces diagnostyki i leczenia jest zaplanowany w krótkim czasie nawet gdy zachodzi potrzeba współpracy z zewnętrzną placówką. Pacjent jest zaopiekowany, a nie pozostawiany sam sobie – dodaje Lucyna Pokładowska, pielęgniarka Oddziału.

Kolejnym innowacyjnym rozwiązaniem jest odciążenie lekarzy Oddziału w zakresie dokumentacji medycznej przez asystentów lekarza. W tej roli zatrudniani są wyróżniający się studenci ostatnich lat Collegium Medicum UJ. – W ten sposób możemy bardziej skoncentrować się na naszych pacjentach, mniej na biurokracji – wyjaśnia dr Górski. Jednocześnie najzdolniejsi studenci poznają Szpital od ciekawej strony i dzięki temu, co się już zdarzyło, decydują się na pozostanie tu na rezydenturze.

– Możliwość pracy na Oddziale Szybkiej Diagnostyki otworzyła przed nami perspektywę z jednej strony praktycznej nauki zawodu i zdobycie ogromnego doświadczenia klinicznego, a z drugiej strony pomocy wielu pacjentom wymagających szybkiego wsparcia i działania. Przynosi to bardzo dużą satysfakcję. Dodatkowo ogromną zaletą pracy tutaj jest możliwość poznania perspektywy Szpitala Powiatowego – przyznaje Marcin Wojnarski, asystent lekarza Oddziału.

Pacjenci są kierowani na Oddział przez lekarzy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i lekarzy rodzinnych. Jeżeli lekarz rodzinny uzna, że pacjent wymaga takiej hospitalizacji, wystawia skierowanie i Sekretariat Oddziału w porozumieniu z lekarzami oraz Koordynatorkami ustalają datę hospitalizacji.

szpital-bochnia.pl

blank

Podobne artykuły

Back to top button