Wiadomości

Woda w Iwkowej już zdatna do picia, a z kolei w Woli Przemykowskiej tylko po przegotowaniu

Woda zdatna do spożycia
Woda zdatna do spożycia

W komunikacie opublikowanym 20 lutego 2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań  wody pochodzącej z wodociągu publicznego Gminy Iwkowa woda nadaje się już do spożycia.

Z kolei 21 lutego 2020 r. (piątek) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku opublikowała komunikat informujący o negatywnych wynikach badań wody z wodociągu publicznego zaopatrującego mieszkańców miejscowości Wola Przemykowska w gminie Szczurowa. Stwierdzono tam wzrost mętności wody. 

Gmina Iwkowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pochodzącej z wodociągu publicznego Gminy Iwkowa, pobranej w punkcie czerpalnym – punkcie zgodności umiejscowionym w Publicznym Przedszkolu w Porąbce Iwkowskiej (kran za wodomierzem), zasilanym z wodociągu publicznego Gminy Iwkowa, stwierdzono, że jakość wody w zakresie ocenianego, wcześniej zakwestionowanego parametru mikrobiologicznego – ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72, nie budzi zastrzeżeń w odniesieniu do wymagań w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Powyższe ustalenia pozwalają na potwierdzenie przydatności do spożycia przez ludzi wody dystrybuowanej przez wodociągu publiczny Gminy Iwkowa.

Gmina Szczurowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że w badaniach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu publicznego Wietrzychowice, zaopatrującego mieszkańców miejscowości Wola Przemykowska w gminie Szczurowa, stwierdzono wzrost mętności wody, której oznaczona wartość wyniosła 1,9 NTU. Zalecana wartość tego parametru jest określona jako nieprzekraczająca 1,0 NTU. Pozostałe z ocenianych parametrów jakościowych wody, w szczególności parametry mikrobiologiczne takie jak: bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki oraz liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h, nie przekraczały wartości normatywnych. Mając na uwadze powyższe okoliczności, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku zobowiązał administratora wodociągu do podjęcia stosownych działań naprawczych, których skuteczność należy zweryfikować badaniami wykluczającymi ponadnormatywną wartość mętności wody.

W związku z zaistniałą sytuacją, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w obiektach położonych w miejscowości Wola Przemykowska, zaopatrywanych w wodę z wodociągu publicznego Wietrzychowice. Z uwagi na możliwość zanieczyszczenia bakteryjnego wody zaleca się, aby woda przeznaczona do spożycia była gotowana przed spożyciem, a następnie pozostawiona do wystygnięcia (bez gwałtownego schładzania). Woda po przegotowaniu może być przeznaczona do: – celów spożywczych, mycia zębów, mycia spożywanych na surowo warzyw i owoców, kąpieli noworodków, mycia naczyń.

Nie wymaga gotowania woda wykorzystywana do innych celów, w tym do kąpieli, prania odzie­ży, spłukiwania toalet, utrzymywania czystości pomieszczeń.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, którego obwieszczenie planowane jest w najbliższych dniach.

IB / Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast